ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
 
=== ระดับปริญญาโท ===
* ชื่อปริญญา '''เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (M.Econ.)''' มี 4 รูปแบบการเรียนการสอนหลักสูตร คือดังนี้
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ)
** ภาคปกติ 4 ภาคการศึกษาปกติในเวลาราชการ
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (1 ปี)
** ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 4 ภาคการศึกษา
3. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เสาร์ – อาทิตย์)
** ภาคพิเศษ (เรียนตอนเย็น 1 ปีการศึกษา)
**4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ (เดิมเป็นการเรียนการสอน Bilingual Program) 3 ภาคการศึกษาปกติ
 
=== ระดับปริญญาเอก ===
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์