หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล.jpg

พระนาม หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 27 มีนาคม พ.ศ. 2466
สิ้นพระชนม์ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 (85 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
พระมารดา เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่
พระสวามี หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล

หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย ประสูติเมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2467 เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระราชโอรสพระองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาวาด กับ เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ พระธิดาในเจ้าราชวงศ์ น้อยเลาแก้ว ณ เชียงใหม่ เจ้าราชวงศ์นครเชียงใหม่

หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย เสกสมรสกับหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหม่อมหลวงใหญ่ อิศรเสนา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2487 มีโอรส-ธิดา 2 คน คือ

  1. หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมรสกับนริศร์ แก้วกิริยา
  2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (8 กรกฎาคม 2492 - ปัจจุบัน) กรรมการผู้จัดการ (บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS) สมรสกับ พ.ท.หญิง ชญาณิษฐ์ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน คือ
    • หม่อมหลวงอรดิศ สนิทวงศ์ (สกุลเดิม ดิศกุล) สมรสกับวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตร 2 คน
    • หม่อมหลวงศุภพรรณ ลีนุตพงษ์ (สกุลเดิม ดิศกุล) สมรสกับอภิชาติ ลีนุตพงษ์ มีบุตร 1 คน
    • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีบุตร 1 คน

หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล ถึงชีพิตักษัย เมื่อ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
  • คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ