หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล.jpg

ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 27 มีนาคม พ.ศ. 2467
สิ้นชีพิตักษัย 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 (84 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
พระมารดา เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่
พระสวามี หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
โอรส/ธิดา หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล มีพระนามเดิมว่า “หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย” ประสูติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2467 (พุทธศักราชแบบเก่าจะเป็น พ.ศ. 2466) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประสูติแต่เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ ราชธิดาในเจ้าราชวงศ์ (เลาแก้ว ณ เชียงใหม่)

ท่านหญิงทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม่อมหลวงใหญ่ อิศรเสนา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2487 มีโอรส-ธิดาสองคน คือ

  1. หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมรสกับนริศร์ แก้วกิริยา
  2. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (8 กรกฎาคม 2492) กรรมการผู้จัดการ (บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS) สมรสกับ พ.ท.หญิงชญาณิษฐ์ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตร-ธิดาสามคน คือ
    • หม่อมหลวงอรดิศ สนิทวงศ์ (สกุลเดิม ดิศกุล) สมรสกับวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรสองคน
    • หม่อมหลวงศุภพรรณ ลีนุตพงษ์ (สกุลเดิม ดิศกุล) สมรสกับอภิชาติ ลีนุตพงษ์ มีบุตรคนเดียว
    • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีบุตรคนเดียว

ท่านหญิงถึงชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 สิริชันษา 84 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
  • คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ