พระสิทธิสารมุนี (ชวรัชต์ มุนิจโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระสิทธิสารมุนี
(ชวรัชต์ มุนิจโร)
เกิด3 เมษายน พ.ศ. 2482
มรณภาพ7 กันยายน พ.ศ. 2551
อุปสมบท28 มิถุนายน พ.ศ. 2502
พรรษา49 l อายุ = 69
วัดวัดเจ็ดยอด
จังหวัดเชียงราย
สังกัดมหานิกาย
วุฒิน.ธ.เอก,ป.ธ.๓,พธ.บ.
ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระสิทธิสารมุนี (ชวรัชต์ มุนิจโร) ป.ธ.๓ (นามเดิม: ชวรัชต์ เชาวนะวัณณ์) (3 เมษายน พ.ศ. 2482 - 7 กันยายน พ.ศ. 2551) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) และอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

พระสิทธิสารมุนี (ชวรัชต์ มุนิจโร) เป็นบุตรของ นายศรี นางต่อม เชาวนะวัณณ์ เกิดเมื่อ วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2482 ที่ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีพี่น้องด้วยกัน เป็นชาย 4 คน โดยที่พระสิทธิสารมุนี (ชวรัชต์ มุนิจโร) เป็นบุตรคนที่ 2

บรรพชา[แก้]

พระสิทธิสารมุนีบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2497 ณ วัดป่าตาลใต้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมี พระครูสทธาลังการ (อุทธิยา ปริสุทฺโธ) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท[แก้]

พระสิทธิสารมุนี อุปสมบทเมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ณ พัทธสีมาวัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมี มีพระราชปัญญาโมลี (บู่ ปญฺญาปโชโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา[แก้]

พ.ศ.๒๔๙๕ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ จากโรงเรียนป่าตาลราษฎร์นุกุล อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.๒๕๐๑ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดเขียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.๒๕๑๐ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.๒๕๒๕ สอบได้ม.ศ.๕ จากโรงเรียนสิตธรรมวิทยา เขตป้อมปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

พ.ศ.๒๕๒๙ สำเร็จปริญญาบัตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ[แก้]

พระสิทธิสารมุนี เป็นผู้ที่มีความชำนาญในการอ่าน เขียนภาษาล้านนาได้เป็นอย่างดี ปาฐกถาธรรม ได้อย่างสุขุมเยือกเย็น และเป็นผู้ที่ใช้ภาษาการถ่ายทอดหลักธรรมได้อย่างเข้าใจง่าย เพลิดเพลิน และเป็นผู้ที่ให้การช่วยเหลือทางด้านการศึกษา เป็นครูผู้สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสำนักศาสนศึกษาจังหวัดเชียงรายมา

งานด้านปกครอง[แก้]

พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าตาลใต้ และเจ้าคณะตำบลป่าตาลตำบลป่าตาล อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเทิง

พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น รองเจ้าอาวาสวัดอำมาตย์ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอำมาตย์

พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเทิง

พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น เจ้าอาวาสวัดอำมาตย์

พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น เจ้าคณะอำเภอเทิง

พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น ผู้รักษาการแทนรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย

พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

สมณศักดิ์[แก้]

พ.ศ.๒๕๑๐ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค

๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท.) ในราชทินนามที่ พระครูมุนินท์ธรรมานุวัตร

๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็น พระครูรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (รจอ.ชอ.) ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.๒๕๓๙ ปรับพัดยศให้ตรงตามตำแหน่ง เป็น พระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นโท (จอ.ชท.) ในราชนนามเดิม

พ.ศ.๒๕๔๓ ปรับพัดยศให้ตรงตามตำแหน่ง เป็น พระครูรองเจ้าคณะจังหวัด (รจจ.) ในราชทินนามเดิม

๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระสิทธิสารมุนี (สป.)

มรณภาพ[แก้]

พระสิทธิสารมุนี (ชวรัชต์ มุนิจโร) ได้มรณภาพลง เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2551โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ศิริอายุ 69 ปี 49 พรรษา ศพตั้งบำเพ็ญกุศล ณ พระอุโบสถวัดป่าตาลใต้ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย และมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552เมรุนกหัสดีลิงก์ โรงเรียนบ้านป่าตาลใต้ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ผู้แทนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) และนายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตัวแทน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี ทำพิธีพระราชทานเพลิง ในเวลา 15.00 น. และ พระเทพสิทธินายก (ชื่น ปญฺญาธโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ทำพิธีจุดไฟพระราชทาน ในเวลา 21.00 น.

อ้างอิง[แก้]