อรุณ กิติยากร ณ อยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อรุณ กิติยากร ณ อยุธยา
เกิด อรุณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
24 ธันวาคม พ.ศ. 2470
ประเทศไทย
เสียชีวิต 29 กันยายน พ.ศ. 2551 (80 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
บุตร หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร
หม่อมหลวงสิริณา จิตตาลาน
บิดามารดา หม่อมหลวงจรูญ สนิทวงศ์
หม่อมหลวงรวง สนิทวงศ์

ท่านผู้หญิง อรุณ กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม: สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; 24 ธันวาคม พ.ศ. 2470 - 29 กันยายน พ.ศ. 2551) เป็นภริยาของหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร พระเชษฐาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกิดเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เป็นธิดาของหม่อมหลวงจรูญ สนิทวงศ์ (หลวงจรูญสนิทวงษ์) กับหม่อมหลวงรวง สำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ และกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ภายหลังได้ลาออกมาประกอบอาชีพส่วนตัว [1]

ท่านผู้หญิงอรุณ เป็นคุณหญิงจากการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2530

ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา สมรสกับหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร มีบุตรธิดา 2 คน [2] คือ

  1. หม่อมหลวงพลายชุมพล กิติยากร สมรสกับอภิญญา สุวรรณวิหค
  2. หม่อมหลวงสิริณา กิติยากร สมรสกับปิยะ จิตตาลาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]