ประเทศไทยใน พ.ศ. 2478

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2478
ดูเพิ่ม:

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2478 (ค.ศ. 1935) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 154 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นปีที่ 11 และเป็นปีสุดท้ายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นปีแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร นับเป็นปี พ.ศ. 2477 (1 มกราคม - 31 มีนาคม) และ 2478 (1 เมษายน - 31 ธันวาคม) ในแบบปัจจุบัน

ผู้นำ[แก้]

เจ้าผู้ครองประเทศราช

เหตุการณ์[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]