ประเทศไทยใน พ.ศ. 2484

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประเทศไทย
ใน พ.ศ.
2484
ดูเพิ่ม:

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2484 (ค.ศ. 1941) ในประเทศไทย เป็นปีที่ 160 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นปีที่ 7 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

การยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยของญี่ปุ่น

ผู้นำ[แก้]

เจ้าผู้ครองประเทศราช

เหตุการณ์[แก้]

มกราคม[แก้]

เมษายน[แก้]

พฤษภาคม[แก้]

ธันวาคม[แก้]

(กองทัพญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาทางด้านจังหวัดพิบูลสงคราม และยกพลขึ้นบกจากอ่าวไทย เพื่อขอใช้ไทยเป็นทางผ่านไปสู่พม่าและมลายู จากนั้นมาคนไทยทั้งในและนอกประเทศร่วมกันก่อตั้งขบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านการรุกราน)

ผู้เสียชีวิต[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พฤษภาคม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]