อิสสระ สมชัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อิสระเดือนเพ็ญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ดำรงตำแหน่ง
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
สมัยก่อนหน้า วิฑูรย์ นามบุตร
สมัยถัดไป สันติ พร้อมพัฒน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 (68 ปี)
อุบลราชธานี ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์ ( ? - ปัจจุบัน)
ความหวังใหม่ ( ? - ? )
คู่สมรส นางนวลนภา สมชัย
ศาสนา พุทธ

นายอิสสระ สมชัย (16 ธันวาคม 2489 - ) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี หลายสมัย และมีบุตรสาวที่เป็นนักการเมืองคือ บุญย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี

ประวัติการศึกษา[แก้]

อิสสระ สมชัย จบชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนโพธิ์ศรี จ.อุบลราชธานี จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจาก มัธยมพิบูลวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาจาก โรงเรียนสิทธิ์ธรรมศาสตรศิลป์ จ.อุบลราชธานี สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีทางกฎหมาย จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นอกจากนั้น ได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรพิเศษเพิ่มเติม คือ ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร "การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารชั้นสูง" จาก สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 2)

ประวัติการทำงาน[แก้]

นายอิสสระ สมชัย เริ่มทำงานเป็นทนายความตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 ถึงปัจจุบัน เขาเคยเป็นทนายความให้กับนายกานต์ กัลป์ตินันท์ จนหลุดพ้นจากคดีฆ่าคนตายมาแล้ว ต่อมาเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น (สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี 2 สมัย) และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 7 สมัย (2529, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2548, 2550) เป็น 1 ใน 2 ส.ส.ภาคอีสาน ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่สามารถชนะ การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยได้เป็น ส.ส.อุบลราชธานี เขต 8 (อีกคนคือ วิฑูรย์ นามบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ชนะเลือกตั้งได้เป็น ส.ส.อุบลราชธานี เขต 3) และในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 เป็นหนึ่งในห้า ส.ส.ของพรรประชาธิปัตย์ที่ชนะการเลือกตั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย (อภิวัฒน์ เงินหมื่น วุฒิพงษ์ นามบุตร ศุภชัย ศรีหล้า อิสสระ สมชัย และณิรัฐกานต์ ศรีลาภ)

ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แทนนายวิฑูรย์ นามบุตร ที่ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552[1] ซึ่งนายอิสสระ สมชัย ได้รับฉายาจากพรรคเพื่อไทย เป็น 1 ใน 10 รัฐมนตรีไร้ผลงาน ว่า "รัฐมนตรีใครรีบ..ไปก่อน"[2] ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ[3] และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.อีกสมัย

วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ. 2556–2557[แก้]

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า อิสสระ สมชัย ถัดไป
นายวิฑูรย์ นามบุตร 2leftarrow.png พระประชาบดี.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ครม. 59)
(10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
2rightarrow.png นายสันติ พร้อมพัฒน์