ข้ามไปเนื้อหา

เตือน พาทยกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นายเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2535

การศึกษา[แก้]


เป็นอาจารย์สอน[แก้]

  • โรงเรียนวิสุทธิกษัตริย์
  • โรงเรียนราชประชาสมาศัย
  • โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
  • โรงเรียนศรีอยุธยา
  • สถาบันโทคโนโลยี และอาชีวศึกษา


ประวัติ[แก้]

ครูเตือน พาทยกุล เป็นชาวเพชรบุรีที่เกิดมาในตระกูลนักดนตรีที่มีทั้งปู่และบิดา เป็นนักดนตรีที่ให้พื้นฐานทางดนตรีแก่ครูเตือน พาทยกุลในเยาว์วัย และด้วยใจนักจึงเลือกเรียนทางดนตรีอย่างจริงจัง บิดาได้ส่งเข้าเมืองหลวงสู่สำนักดนตรีที่มีชื่อเสียงทางฝั่งธนบุรี ร่ำเรียนวิชาความรู้กับท่านครูจางวางทั่ว พาทยโกศล เป็นเวลานานถึง 10 ปีเต็ม และยังได้ศึกษากับครูที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถอีกหลายท่าน ด้วยความที่เป็นผู้มุ่งมั่นและมีความมานะอุตสาหะอย่างแท้จริง จึงยึดการประกอบอาชีพทางการดนตรีมาโดยตลอด จากประสบการณ์ที่ได้สร้างสมมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้ครูเตือนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญทางการดนตรีหลายด้าน ครูเตือนเป็นทั้งนักดนตรีไทย ครูดนตรีไทย นักประพันธ์เพลงไทย ช่างผู้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย จนเป็นที่ยอมรับทั้งคนในวงการและนอกวงการ และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ปี พ.ศ. 2535ผู้ยังรักและยึดมั่นในวิชาชีพ มีความกตัญญู ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ สมควรที่จะได้รับการเผยแพร่ประวัติและผลงานของครูเตือน พาทยกุล ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป

เกียรติประวัติ[แก้]

  • รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) เมื่อ พ.ศ. 2534 โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๖๕, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗