ควน ทวนยก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ควน ทวนยก[1] นักดนตรีไทยพื้นบ้าน และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓

ประวัติ[แก้]

เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บิดาชื่อนายคล้อย ทวนยก มารดาชื่อ นางตั้ง ทวนยก ภรรยาชื่อ นางเจียม ทวนยก มีบุตรชาย ๓ คน นายควน ทวนยก จะออกงานแสดงร่วมอยู่กับคณะการละเล่นพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่ ทั้งหนังตะลุงและโนรา รวมทั้งการแสดงร่วมกับคณะนาฏศิลป์วิทยาลัยครูสงขลา เริ่มเป่าปี่เมื่ออายุ ๑๖ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๘)

ปัจจุบัน เป็นนายปี่หนังตะลุงให้นายหนังหลายคณะทั้งในจังหวัดสงขลา พัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช และภายหลังตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓ เริ่มเป่าปี่มวยอีกประมาณ ๔๐ ครั้ง สำหรับภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังแสดงในต่างประเทศอีกด้วย ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สวิทสเซอร์แลนด์ ฯลฯ นอกจากนี้ นายควน ทวนยก ยังได้สร้างสรรค์ภูมิปัญญาทางด้านดนตรีพื้นบ้านโดยเฉพาะทางด้านปี่หนังตะลุงและปี่โนราที่มีลักษณะโดดเด่นกว่างานสร้างสรรค์อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ เพลงประกอบระบำ ๕๐ เพลง การคิดแต่งทำนองการขึ้นปี่ เป็นต้น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]


ข้อผิดพลาดนิพจน์: "๒" เป็นอักขระเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่รู้จัก