ข้ามไปเนื้อหา

ทัศนีย์ ขุนทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทัศนีย์ ขุนทอง ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-คีตศิลป์) พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในด้านการเขียนตำราวิชาการ เช่น เรื่องเสภา หุ่นกระบอก เพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น

[1]

มีผลงานการบันทึกเสียงเด่น ๆ เช่น

ยังได้คิดสร้างสรรค์ผลงานไว้หลายชิ้น เช่น

  • ประพันธ์บทร้องและทำนองทางร้องเพลงโยสลัมเถา ทางร้องเพลงตุ๊กตา เถา
  • ทางร้องเพลงระบำชุดไทยพระราชนิยม เพลงชุดวันสงกรานต์
  • เป็นผู้บรรจุเพลงและอำนวยการฝึกซ้อมการขับร้องประกอบการแสดงโขนพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • เป็นผู้คิดให้มีการร้องต้นบทลูกคู่ชายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คีตศิลป์ไทย
  • ได้ฟื้นฟูเพลงขับร้องโบราณต่าง ๆ ที่กำลังจะสูญหายให้มีบทบาทในการขับร้องขึ้นอีกครั้ง เช่น เพลงโครมเวียนทางหม่อมมาลัยตำรับวังสวนกุหลาบ เพลงเขาวง ลมหวน ทุกขตะ ฝรั่งแดง เป็นต้น

อ้างอิง[แก้]