วัดเขาคูบา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดเขาคูบา
แผนที่
ชื่อสามัญวัดเขาคูบา
ที่ตั้งเลขที่ ๑๗๓ บ้านชุมชนเขาคูบา ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย (เถรวาท)
พระประธานพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก กว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว
เจ้าอาวาสพระครูพินิตปริยัติกิจ.
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดเขาคูบา เป็นวัดราษฎร์ ตั้งอยู่เลขที่ 173 บ้านชุมชนเขาคูบา ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ จรดชุมชนเขาคูบา
 • ทิศใต้ จรดที่ดินของ นายอุบล ศรีเปรม
 • ทิศตะวันออก จรดชุมชนหมู่บ้านเรือนทอง
 • ทิศตะวันตก จรด ซอย 1/1 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม

มีเนื้อที่วัด 4 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๗๑๙[1]

ประวัติ[แก้]

วัดเขาคูบา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ได้รับอนุญาตให้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ถูกต้องกรมศาสนา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2529 เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2535 มีเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร และได้จัดงานผูกพัทธสีมา (ปิดทองฝังลูกนิมิต) เมื่อวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

 • ผู้สร้างวัด คือ คุณตาสี และคุณยายอินทร์ กองแก้ว โดยมีเห็นว่า ตนเองอายุมาก ไม่สามารถเดินทางไปบำเพ็ญกุศลยังสถานที่ที่เคยไปเป็นประจำได้แล้ว ต้องการย่นระยะเวลาในการเดินทางให้ใกล้เข้ามา จึงร่วมกันกับชาวบ้านในละแวกชุมชนเขาคูบาร่วมกันบริจาคที่ดินรวมเนื้อที่จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา และก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นก่อน เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญกุศลในยามชรา เมื่อประมาณ พ.ศ. 2518 ต่อมาปี พ.ศ. 2519 ได้นิมนต์พระอาจารย์ ทศพล เขมธฺโร มาเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ และได้พัฒนาวัดตามสติกำลังความสามารถจัดสร้างศาลาการเปรียญ กุฏิ เสนาสนะ และสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญคือ อุโบสถ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านกว่าบาทโดยมี คุณโยมวุ้น แทนวันดี ร่วมบริจาค ห้าลันบาท[1]

ศาสนวัตถุ[แก้]

 1. พระประธานในอุโบสถ พุทธลักษณะ ปางพระพุทธชินราช ขนาดพระเพลากว้าง 59 นิ้ว สูง 79 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532
 2. พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทนต์ พระครูพินิตปริยัติกิจ ได้รับจากสมเด็จพระสังฆราช ทิพบาตุวาเวศรีสุมังคลามหาเถโร มหานายกแห่งสยามวงศ์มาบาลี วัดมัลวัตตะ เมืองกัณฏิ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2552
 3. พระประธานในศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 39 นิ้ว สูง 49 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522[1]

เสนาสนะ[แก้]

 1. อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531 ลักษณะ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม ปี พ.ศ. 2530 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร
 2. ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 26 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารไม้ทรงไทย 2 ชั้น
 3. กุฏิสงฆ์ จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2536
 4. พระบรมเจดีย์หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2547
 5. ศาลาอเนกประสงค์ สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง
 6. ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง กว้าง 13 เมตร ยาว 44 เมตร คอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542
 7. ฌาปนสถาน จำนวน 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541[1]

ระเบียงภาพ[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

ลำดับเจ้าอาวาสวัดวัดเขาคูบา ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
ลำดับที่ รายนาม/สมณศักดิ์ ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระครูวิมลธรรมานุรักษ์ เจ้าอาวาส พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2538
พระครูพินิตปริยัติกิจ (สมบัติ วรธมฺโม) เจ้าอาวาส พ.ศ. 2539 ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 หนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 4 หน้า 129-130 (ประวัติวัดในจังหวัดสระบุรี) พ.ศ. 2552 : กองพุทธสถาน, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.