ลำดับเหตุการณ์สำคัญในอาณาจักรอยุธยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภาพวาดกรุงศรีอยุธยา (ราว พ.ศ. 2206) วาดโดย Johannes Vingboons

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในอาณาจักรอยุธยา

สมัยราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 1 : พ.ศ. 1893 – 1913)[แก้]

สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1 : พ.ศ. 1913 – 1931)[แก้]

สมัยราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่ 2 : พ.ศ. 1931 – 1952)[แก้]

สมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2 : พ.ศ. 1952 – 2112)[แก้]

สมัยราชวงศ์สุโขทัย (พ.ศ. 2112 – 2173)[แก้]

ภาพวาดทหารญี่ปุ่น

สมัยราชวงศ์ปราสาททอง (พ.ศ. 2173 – 2231)[แก้]

ภาพวาดราชทูตฝรั่งเศสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2228 (ค.ศ. 1685)
ภาพวาดราชทูตสยาม ณ พระราชวังแวร์ซาย ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2229 (ค.ศ. 1686)

สมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง (พ.ศ. 2231 – 2310)[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ayutthaya.go.th/1254-500%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA
 2. https://www.silpa-mag.com/history/article_37466
 3. [1]
 4. http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/ir/64.htm
 5. https://www.komchadluek.net/news/knowledge/133211
 6. https://www.museumthailand.com/th/2268/storytelling/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2/
 7. [2]
 8. https://sites.google.com/site/pongsagorn45434/khwam-samphanth-kab-tang-prathes/xangkvs
 9. [3]
 10. http://www.thaiembassy.org/copenhagen/th/other/53280-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81.html
 11. [4]
 12. https://sites.google.com/site/pongsagorn45434/khwam-samphanth-kab-tang-prathes/xangkvs
 13. https://www.silpa-mag.com/history/article_618
 14. [5]
 15. [6]
 16. หน้า 28
 17. หน้า 28
 18. http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/ir/65.htm
 19. http://www.koratdaily.com/blog.php?id=8613
 20. https://siamrath.co.th/n/85269
 21. [7]
 22. [8]
 23. [ไฟล์:///C:/Users/108146/Downloads/6211-Article%20Text-12009-1-10-20130221.pdf] บทวิจารณ์หนังสือ: จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร สำนักพิมพ์ศรีปัญญา. 2552, 685 หน้า
 24. [9]
 25. Siam: An Account of the Country and the People, Peter Anthony Thompson, 1910 p.28
 26. หน้า 29