พระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ)
พระมหากษัตริย์กัมพูชา
ครองราชย์พ.ศ. 1915-1976
รัชกาลก่อนหน้าพระอินทราชา
รัชกาลถัดไปพระนารายณ์รามาธิบดี
พระราชบุตรพระนารายณ์รามาธิบดี
พระศรีราชา
เจ้าพระยาธรรมราชา
พระนามเต็ม
พระบาทสมเด็จพระราชโองการ บรมราชารามาธิบดี พระศรีสุริโยพรรณ ธรรมิกมหาราชา
พระนามเดิม
เจ้าพระยาญาติ
ราชวงศ์ราชวงศ์วรมัน
พระราชบิดาพระศรีสุริโยวงษ์
ประสูติพ.ศ. 1939
ยโศธรปุระ
สวรรคตพ.ศ. 2009 (70 พรรษา)

พระบรมราชา (เจ้าพระยาญาติ) หรือพระบาทศรีสุริโยพันธุ์ที่ 3 (พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จเสด็จพระราชโองการพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี พระศรีสุริโยพันธุ์ธรรมิกมหาราชาธิราชบรมบพิตร​​) เป็นพระมหากษัตริย์กัมพูชา ทรงเป็นพระราชโอรสของพระรามาธิบดี (คำขัด) หรือสมเด็จพระรามเจ้า ผู้ครองเมืองจตุมุข (ปัจจุบันคือพนมเปญ)[1] หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาตีนครธมแตกเมื่อ พ.ศ. 1916 ได้แต่งตั้งให้พระยาแกรกหรือพระยาแพรกเป็นกษัตริย์ครองกรุงกัมพูชา ต่อมาเจ้าพระยาญาติได้ลอบปลงพระชนม์พระยาแกรกเสีย พระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อมาและย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองบาสาณ หลังจากที่ครองราชย์ได้ 12 ปีจึงทรงประกอบพิธีราชาภิเษก

ต่อมาใน พ.ศ. 1931 ได้เสด็จมาประทับที่เมืองบาสาณและต่อมาได้ย้ายเมืองหลวงไปยังพนมเปญ จน พ.ศ. 1976 จึงสละราชสมบัติให้พระนารายณ์รามาธิบดีครองราชย์ต่อมา พระองค์สิ้นพระชนม์ในรัชกาลของพระนารายณ์รามาธิบดี แต่บางแห่งว่าพระองค์เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 1976[2] หลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว สมเด็จพระนารายณ์ราชาได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ไว้ที่เขาพนมโฎนปึญ เมื่อ พ.ศ. 2110

อ้างอิง[แก้]

  • ราชพงษาวดารกรุงกัมพูชา แปลโดย พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์). นนทบุรี. สำนักพิมพ์ศรีปัญญา. 2550
  • ศานติ ภักดีคำ. เขมรสมัยหลังพระนคร. กทม. มติชน. 2556.
  1. ไมเคิล วิกเกอรีสันนิษฐานว่าสมเด็จพระรามเจ้าอาจจะเป็นองค์เดียวกับสมเด็จพระรามราชาธิราชที่ถูกสมเด็จพระอินทราชาเนรเทศออกจากกรุงศรีอยุธยา ดูเพิ่มที่ศานติ ภักดีคำ (2556)
  2. ข้อความปรากฏที่จารึกที่พระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิ ดู ศานติ ภักดีคำ (2556)