รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ มีอักษรย่อว่า ท.จ.ว. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานทั้งฝ่ายหน้า (บุรุษ) และฝ่ายใน (สตรี) โดยทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่ 13 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[1]

สำหรับฝ่ายใน ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษมีจำนวน 100 สำรับ สตรีที่ได้รับพระราชานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนี้ สามารถใช้คำนำหน้าชื่อว่า "ท่านผู้หญิง" สำหรับผู้ที่สมรสแล้ว หรือ "คุณ" สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมรส สำหรับสตรีในราชสกุล ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม

รายพระนามและรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ฝ่ายใน)[แก้]

สตรีที่ได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ โดยไม่รวมผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้าในลำดับที่สูงขึ้น มีรายพระนามและรายชื่อ ดังนี้

     ผู้ได้รับพระราชทาน ท.จ.ว. ที่ยังมีชีวิตอยู่

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2442 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีนาคสวาดิ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาเที่ยง [2]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวดี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาหรุ่น
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาแก้ว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรไทยเทพกัญญา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาบัว
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารีรัตนา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาดวงคำ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาห่วง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาเที่ยง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสานศรีใส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แสง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประพาฬรัศมี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและท้าววนิดาพิจาริณี (เจ้าจอมมารดาสุ่น)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาเที่ยง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาตลับ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาแสง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาทับทิม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาจันทร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาเรือน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาพร้อม
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาแส
เจ้าจอมมารดามรกฎ ธิดาของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)และท่านผู้หญิงหุ่น มหินทรศักดิ์ธำรง พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารีและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
เจ้าจอมมารดาตลับ ธิดาของพระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต)และอิ่ม เวียงในนฤบาล พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญาและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เจ้าจอมมารดาชุ่ม ธิดาของพระมงคลรัตน์ราชมนตรี (ช่วง ไกรฤกษ์)กับไข่ มงคลรัตน์ราชมนตรี พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภาและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
เจ้าจอมมารดาแช่ม ธิดาของพระยามหาอำมาตย์ (ชื่น กัลยาณมิตร)และแจ่ม มหาอำมาตย์ พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
คุณคลี่ บุนนาค ธิดาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค)และท่านผู้หญิงน้อย บุนนาค
พ.ศ. 2443 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภักตรพิมลพรรณ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาแพ [3]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาแส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาชุ่ม
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดามาลัย
เจ้าจอมมารดาแส ธิดาของพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ) และบาง อัพภันตริกามาตย์พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชาและพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ
ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด) ธิดาของสมบุญ งามสมบัติ กับท้าวปฏิบัติบิณฑทาน (ถ้วย งามสมบัติ) พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
เจ้าจอมมารดาจีน ธิดาของแส้และวัน หม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี พระมารดาในพระอรรคชายาเธอทั้งสามพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว
พ.ศ. 2445 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ [4]
พ.ศ. 2446 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์และหม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ [5]
เจ้าจอมมารดาเหม ธิดาของพระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี(พลับ อมาตยกุล)และแสง พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
เจ้าจอมมารดาวาด ธิดาของนายเสถียรรักษา (เที่ยง)และพระนมปริก พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
เจ้าจอมมารดาเลื่อน ธิดาของพระนรินทราภรณ์ (ลอย นิยะวานนท์)และปริก นิยะวานนท์ พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช
เจ้าจอมมารดาเที่ยง ธิดาของพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)และคล้าย โรจนดิศ พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระราชบุตรสิบพระองค์
เจ้าจอมเอี่ยม ธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)และท่านผู้หญิงอู่ สุรพันธ์พิสุทธิ์ พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2447 เจ้าจอมเอิบ [6]
เจ้าจอมจันทร์ ธิดาของพระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง แสง-ชูโต)และหม่อมหลวงน่วม นรินทรางกูร พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2450 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชและหม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา พระชายาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระมารดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ [7]
พ.ศ. 2451 เจ้าจอมเอื้อน ธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค)และท่านผู้หญิงอู่ สุรพันธ์พิสุทธิ์ พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [8]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2454 ท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาหุ่น) พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ [9]
ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาเหม) ธิดาของพระอัคนีสร (พิณ)และแย้ม อัคนีสร พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์
เจ้าจอมมารดากลิ่น ธิดาของพระยาดำรงราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี) พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
เจ้าจอมมารดาชุ่ม ธิดาของพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)และคล้าย โรจนดิศ พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการและหม่อมใหญ่ เทวกุล ณ อยุธยา ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พระมารดาในพระบุตรสิบสององค์ หนึ่งในนั้นคือพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ(พระราชบิดาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)
พ.ศ. 2462 ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ปั้ม) พระธิดาในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์และหม่อมทับ มาลากุล ณ อยุธยา พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [10]
ท่านผู้หญิงตลับ ยมราช ธิดาของพระยาชัยวิชิตสิทธิศักดา มหานคราภิบาล (นาค ณ ป้อมเพชร)และคุณหญิงนวน ณ ป้อมเพชร ภรรยาของเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) มารดาของบุตรสิบคน หนึ่งในนั้นคือหลวงสุขุมนัยประดิษฐ (ประดิษฐ์ สุขุม) ผู้ก่อตั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย
ท่านผู้หญิงวอน บดินทรเดชานุชิต ภรรยาของเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล)
ท่านผู้หญิงพุ่ม สุรสีห์วิสิษฐศักดิ์ ภรรยาของเจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร)
ท่านผู้หญิงนงเยาว์ ธรรมาธิกรณาธิบดี ภรรยาของเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล)
พ.ศ. 2465 พระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) ธิดาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล)และท่านผู้หญิงกิมไล้ สุธรรมมนตรี พระสนมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [11]
พ.ศ. 2466 ท่านผู้หญิงกิมไล้ สุธรรมมนตรี ธิดาของขุนพัฒน์ (หอย เตชะกำพุช)และเลี้ยบ เตชะกำพุช ภรรยาของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (ปลื้ม สุจริตกุล) มารดาของบุตรสิบเอ็ดคน อาทิ สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายาและพระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) พระวรราชชายาและพระสนมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [12]
พ.ศ. 2468 ท่านผู้หญิงตาด วงษานุประพันธ์ ธิดาของพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ (เอม สิงหเสนี) และคุณหญิงขลิบ ณรงค์เรืองฤทธิ์ ภรรยาของเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) มารดาของบุตรหกคน อาทิหลวงจรูญสนิทวงศ์ (หม่อมหลวงจรูญ สนิทวงศ์) [13]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2469 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิตและหม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร พระชายาในหม่อมเจ้าอาชวดิศ ดิศกุล มารดาของพระโอรสบุญธรรมหนึ่งคนคือ ฤทธิ์ดำรง ดิศกุล [14]
พ.ศ. 2470 หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดาและหม่อมเอม โสณกุล ณ อยุธยา ชายาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พระมารดาในหม่อมเจ้านิทัศนาธร จิรประวัติและหม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ [15]
พ.ศ. 2473 หม่อมเพี้ยน เทวกุล ณ อยุธยา หม่อมในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย มารดาของหม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร (หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต) [16]
พ.ศ. 2474 ท่านผู้หญิงอรุณ วรพงศพิพัฒน์ ธิดาในหม่อมเจ้ากรรเจียก นพวงศ์ ภรรยาของเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา) [17]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2482 ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ธิดาของเจริญ พันธุ์กระวีและแช่ม พันธุ์กระวี ภรรยาของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม (อดีตนายกรัฐมนตรีไทย) มารดาของบุตรหกคน หนึ่งในนั้นคือนิตย์ พิบูลสงคราม (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) [18]
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ธิดาของพระยาชัยวิชิตวิศิษฏ์ธรรมธาดา (ขำ ณ ป้อมเพชร์)และคุณหญิงเพ็ง ชัยวิชิตวิศิษฎ์ธรรมธาดา ภรรยาของปรีดี พนมยงค์ (อดีตนายกรัฐมนตรีไทย)
พ.ศ. 2484 ท่านผู้หญิงบุญหลง พหลพลพยุหเสนา ภรรยาของพระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) [19]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนามหรือชื่อ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2493 หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ชายาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย [20]
หม่อมราชวงค์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร พระธิดาในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
หม่อมหลวงชุบ ศุขสวัสดิ หม่อมในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์
หม่อมพร้อยสุพิน วรวรรณ ณ อยุธยา หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
หม่อมประยูร โสณกุล ณ อยุธยา หม่อมในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ท้าววรคณานันท์ (เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้ม มาลากุล) พระธิดาในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ภรรยาของเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
ท่านผู้หญิงศรี มานวราชเสวี ภรรยาของพระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
ท่านผู้หญิงน้อม ศรีธรรมธิเบศ ภรรยาของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
พ.ศ. 2501 หม่อมเจ้าพัฒนคณนา ไชยันต์ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ชายาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย [21]
พ.ศ. 2502 หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ [22]
พ.ศ. 2504 หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล [23]
ท่านผู้หญิงประยงค์ เดชสหกรณ์ ภรรยาของหลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)
พ.ศ. 2505 ท่านผู้หญิงศรีธรรมาธิเบศ (ประภา ณ สงขลา) ภรรยาของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) [24]
พ.ศ. 2507 ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร ภรรยาของถนอม กิตติขจร [25]
พ.ศ. 2508 ท่านผู้หญิงสุรณรงค์ (จรวย โชติกเสถียร) ภรรยาของหลวงสุรณรงค์ (ธงไชย โชติกเสถียร) [26]
พ.ศ. 2509 ท่านผู้หญิงบริรักษ์เวชชการ (ละมูล ติตติรานนท์) ภรรยาของพระยาบริรักษ์เวชชการ (ไล่ฮวด ติตติรานนท์) [27]
ท่านผู้หญิงสิริ สารสิน ภรรยาของพจน์ สารสิน
พ.ศ. 2510 หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [28]
พ.ศ. 2511 หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ชายาในหม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล [29]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต พระธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ชายาในหม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต
ท่านผู้หญิงพรพรรณ ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์พรพรรณ ชยางกูร) ธิดาในหม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร ภรรยาของหม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์)
ท่านผู้หญิงไสว จารุเสถียร ภรรยาของประภาส จารุเสถียร
พ.ศ. 2516 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธวงษ์วิจิตร พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต [30]
ท่านผู้หญิงดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา ภรรยาของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
พ.ศ. 2518 ท่านผู้หญิงพงา ธรรมศักดิ์ ภรรยาของสัญญา ธรรมศักดิ์ [31]
พ.ศ. 2519 ท่านผู้หญิงอนุรักษ์ราชมณเฑียร (พัว วัชโรทัย) ภรรยาของพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (กาด วัชโรทัย) [32]
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา ธิดาของพระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์) หม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (หม่อมหลวงมณีรัตน์ สนิทวงศ์) ธิดาของเจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) ภรรยาของสุรเทิน บุนนาค
ท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา ภรรยาของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
พ.ศ. 2521 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา พระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ชายาในหม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล [33]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย ชายาในหม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร
เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ ชายาในหม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล
ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา (หม่อมราชวงศ์ทินะประภา สุขสวัสดิ์) ธิดาในหม่อมเจ้าทินทัต สุขสวัสดิ์ ภรรยาของกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงศัลวิธานริเทศ (เลื่อน รักตประจิต) ภรรยาของพระยาศัลวิธานนิเทศ (แอบ รักตประจิต)
หม่อมราชวงศ์สุประภาดา เกษมสันต์ ธิดาในหม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
ท่านผู้หญิงกุณฑี ไกรฤกษ์ ภรรยาของพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์
ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภรรยาของหม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์
พ.ศ. 2522 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ชายาในหม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล [34]
ท่านผู้หญิงชวนชื่น หุตะสิงห์ ภรรยาของประกอบ หุตะสิงห์
พ.ศ. 2523 ท้าวโสภานิเวศน์ (ศิริพงศ์ กัมปนานนท์) [35]
พ.ศ. 2524 ท่านผู้หญิงโฉมศรี วินิจฉัยกุล ภรรยาของเสริม วินิจฉัยกุล [36]
พ.ศ. 2525 ท่านผู้หญิงอรอวร อิศรางกูร ณ อยุธยา ภรรยาของจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา [37]
ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์ (หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร) พระธิดาในพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ ภรรยาของสุรยุทธ์ สธนพงศ์
ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล ภรรยาของอาบบุญ วณิกกุล
พ.ศ. 2526 ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก ภรรยาของอาทิตย์ กำลังเอก [38]
ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ [39]
ท่านผู้หญิงเบ็ตตี้ ดูเมน พระสหายในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ภรรยาของหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล
พ.ศ. 2527 หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ [40]
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พ.ศ. 2528 หม่อมคล้อง เกษมสันต์ ณ อยุธยา หม่อมในหม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ [41]
ท่านผู้หญิงดัชรีรัชนา รัชนี (หม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา วรวรรณ) ธิดาในหม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ หม่อมในหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
หม่อมฉวีทิพ ดิศกุล ณ อยุธยา หม่อมในหม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล
ท่านผู้หญิงสมสุข ศรีวิสารวาจา ภรรยาของกิตติรัต ศรีวิสารวาจา
ท่านผู้หญิงสุวรี เทพาคำ ภรรยาของอัศวิน เทพาคำ
ท่านผู้หญิงดาระกา เวชยันต์รังสฤษฎ์ ภรรยาของมุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ภรรยาของหม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
ท่านผู้หญิงประมูล ศรีพยัคฆ์ ภรรยาของเกษม ศรีพยัคฆ์
ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ภรรยาของหม่อมสนิทวงศ์เสนี (หม่อมราชวงศ์ตัน สนิทวงศ์)
ท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา ภรรยาของพระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา)
พ.ศ. 2529 หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [42]
ท่านผู้หญิงเยี่ยม จรัญสนิทวงศ์ ภรรยาของหลวงจรัญสนิทวงศ์ (หม่อมหลวงจรัญ สนิทวงศ์)
ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ภรรยาของหม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภรรยาของสินธู ศรสงคราม

พ.ศ. 2530 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ชายาในหม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย [43]
หม่อมเจ้าทรงอัปสร รพีพัฒน์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ชายาในหม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
ท้าวศรีสัจจา (สังวาลย์ บุณยรัตพันธ์)
ท่านผู้หญิงอายุรกิจโกศล (ยุภา ภมรประวัติ) ภรรยาของหลวงอายุรกิจโกศล (กิ่ม ภมรประวัติ)
หม่อมประพาล จักรพันธุ์ ณ อยุธยา หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ท่านผู้หญิงเนื่องสนิท สิทธิสุนทร ภรรยาของหลวงอรรถสิทธิ์สิทธิสุนทร (อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร)
พ.ศ. 2531 ท่านผู้หญิงสุกรี บุณยอาคม ภรรยาของจินดา บุณยอาคม [44]
หม่อมหลวงแฉล้ม กุญชร ธิดาของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร)
ท่านผู้หญิงเฉลิดฉลอง เนตรศิริ ภรรยาของอรุณ เนตรศิริ
ท่านผู้หญิงนวลผ่อง เสนาณรงค์ (หม่อมหลวงนวลผ่อง สนิทวงศ์) ภรรยาของแสวง เสนาณรงค์
คุณพรสม กุณฑลจินดา
ท่านผู้หญิงฉลวย สุทธิอรรถนฤมนตร์ ภรรยาของพระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุข เลขยานนท์)
พ.ศ. 2532 หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชายาในหม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร [45]
หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา หม่อมในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (หม่อมเจ้าพันธุ์วสลี ยุคล) พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล ภรรยาของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร
ท่านผู้หญิงแส อัตถากร ภรรยาของบุญชนะ อัตถากร
ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี (หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรชัย) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ภรรยาของวรงค์ วงศ์ทองศรี
ท่านผู้หญิงวิยะฎา กฤดากร ณ อยุธยา ภรรยาของหม่อมราชวงศ์ยงสวาสดิ์ กฤดากร
ท่านผู้หญิงกรัณฑ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภรรยาของพิสิษฐ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร ภรรยาของหลวงประกอบนิติสาร (ประกอบ บุณยัษฐิติ)
พ.ศ. 2533 หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ชายาในหม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล [46]
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์ (หม่อมหลวงพวงร้อย สนิทวงศ์) ภรรยาของเชียด อภัยวงศ์
ท่านผู้หญิงบุญเรือน ชุณหะวัณ ภรรยาของชาติชาย ชุณหะวัณ
ท่านผู้หญิงเจริญ อดิเรกสาร ภรรยาของประมาณ อดิเรกสาร
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย (หม่อมหลวงเพ็ญศรี ศรีธวัช) ภรรยาของแก้วขวัญ วัชโรทัย
ท่านผู้หญิงสอาด ศิรินาวิน ภรรยาของนิรันดร์ ศิรินาวิน
คุณวิไล อมาตยกุล
ท่านผู้หญิงเจือทอง อุรัสยะนันท์ ภรรยาของจาด อุรัสยะนันท์
ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ ภรรยาของอวยชัย ยิ่งเจริญ
ท่านผู้หญิงถวิลหวัง ทุติยะโพธิ
คุณอาบอุไร สุคันธนาค
ท่านผู้หญิงประเทือง คชภักดี ภรรยาของเยื้อง คชภักดี
ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ภรรยาของโอฬาร ศิวะโกเศศ
ท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ ภรรยาของพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์)
ท่านผู้หญิงเชิญ พิศลยบุตร
ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวณิช ภรรยาของกษาน จาติกวณิช
พ.ศ. 2534 หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ชายาในหม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ [47]
ท่านผู้หญิงฉัตรแก้ว นันทาภิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์ฉัตรแก้ว ดิศกุล) ภรรยาของสืบกุล นันทาภิวัฒน์
หม่อมราชวงศ์รสริน คัคณางค์ ธิดาในหม่อมเจ้าปรีดียากร คัคณางค์
ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน (หม่อมหลวงนราวดี ทวีวงศ์)
ท่านผู้หญิงสายหยุด บุณยรัตพันธุ์ ภรรยาของหลวงดิฐการภักดี (จรูญ บุณยรัตพันธุ์)
คุณตวัน สุรวงศ์ บุนนาค
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
คุณอรุณี ราชากร
คุณทวี มณีนุตร
ท่านผู้หญิงอ้อมบุญ สิงหลกะ ภรรยาของชวน สิงหลกะ
ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล (หม่อมเจ้าสุริยนันทนา สุริยง) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ภรรยาของจิตติ สุจริตกุล
ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ภรรยาของโกวิท บุณยัษฐิติ
ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค
ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ภรรยาของอำนวย อิงคุลานนท์
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล
ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ ภรรยาของพินิจ สมบัติศิริ
ท่านผู้หญิงอรุณ กิติยากร ณ อยุธยา ภรรยาของหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
คุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงวรรณพิมล สรเทศน์ ภรรยาของอรุณ สรเทศน์ [48]
พ.ศ. 2535 ท่านผู้หญิงโมลี คอมันตร์ ภรรยาของถนัด คอมันตร์ [49]
ท่านผู้หญิงลำเจียก หงส์ลดารมภ์ ภรรยาของสุนทร หงส์ลดารมภ์
ท่านผู้หญิงกระจ่างศรี กีรติบุตร ภรรยาของประจวบ กีรติบุตร
ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ภรรยาของเจริญ เจริญรัชต์ภาคย์
ท่านผู้หญิงสุชื่อัน ประนิช
ท่านผู้หญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา
ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ภรรยาของอุกฤษ มงคลนาวิน
พ.ศ. 2537 คุณออมทรัพย์ สุจริตกุล [50]
พ.ศ. 2539 ท่านผู้หญิงอิศรา บุรณศิริ [51]
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ภรรยาของรังสรรค์ ทีขะระ
ท่านผู้หญิงวัฒนา วัชโรทัย ภรรยาของขวัญแก้ว วัชโรทัย
ท่านผู้หญิงอรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา ภรรยาของจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงพึงจิตต์ ศุภมิตร
ท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล
ท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล ภรรยาของหลวงอัมพรไพศาล (กฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ์)
ท่านผู้หญิงอรสา ล่ำซำ ภรรยาของไพโรจน์ ล่ำซำ
ท่านผู้หญิงตุ่น โกศัลวิตร ภรรยาของวิชิต โกศัลวิตร
พ.ศ. 2540 ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ภรรยาของกำธน สินธวานนท์ [52]
ท่านผู้หญิงลดาวัลย์ สมันตรัฐ ภรรยาของเติมศักดิ์ สมันตรัฐ
ท่านผู้หญิงทัดสมัย เศวตเศรนี (หม่อมหลวงทัดสมัย เทวกุล) ภรรยาของอาชวินทร์ เศวตเศรนี
คุณวิลาวัณย์ วีรานุวัตติ์
พ.ศ. 2541 ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ภรรยาของหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช [53]
ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา ภรรยาของสิทธิ เศวตศิลา
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ (หม่อมราชวงศ์บุตรี กฤดากร) ธิดาในหม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร ภรรยาของมีชัย วีระไวทยะ
คุณมัณฑนา ราชวัลลภานุสิษฐ์
ท่านผู้หญิงเชื้อชื่น บุนนาค ภรรยาของมานพ บุนนาค
ท่านผู้หญิงวรามาส สุนทรภัค
ท่านผู้หญิงพรรณวดี จุฑารัตนกุล ภรรยาของจเร จุฑารัตนกุล
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ภรรยาของณรงค์ มหานนท์
ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต ภรรยาของศิรช์ณรงค์ หลวงเทพนิมิต
พ.ศ. 2542 ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร (หม่อมราชวงศ์จีริกัญญา กิติยากร) ธิดาในหม่อมเจ้าจีรินันท์ กิติยากร ภรรยาของหรรษา โชติกเสถียร [54]
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา (หม่อมราชวงศ์รวิจิตร์ วรวรรณ) ธิดาในหม่อมเจ้าวรวีรากร วรวรรณ ภรรยาของอรัญ สุวรรณบุบผา
ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ ภรรยาของกร สุริยสัตย์
พ.ศ. 2543 ท่านผู้หญิงวงศ์พรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ภรรยาของจุลนภ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา [55]
ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร
ท่านผู้หญิงนภกานต์ สุวรรณจินดา (หม่อมราชวงศ์นภกานต์ สวัสดิวัตน์) ธิดาในหม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์ ภรรยาของอุทัย สุวรรณจินดา
ท่านผู้หญิงสมร ภูมิณรงค์
ท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง (หม่อมหลวงสารภี สนิทวงศ์)
ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ภรรยาของปวิต โทณวณิก
พ.ศ. 2544 ท่านผู้หญิงถวิกา สารสิน ภรรยาของเภา สารสิน [56]
คุณจับจิตต์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
คุณจันทิมา พึ่งบารมี
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล ภรรยาของสง่า ภู่ตระกูล
พ.ศ. 2545 คุณนวลแข อินทรสูต [57]
พ.ศ. 2546 ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน (หม่อมราชวงศ์สุจิตคุณ กิติยากร) ธิดาในหม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร ภรรยาของอาสา สารสิน [58]
ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ (หม่อมราชวงศ์สำอางวรรณ เทวกุล) ธิดาในหม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล ภรรยาของบัญชา ล่ำซำ
ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร (หม่อมราชวงศ์วิวรรณ วรวรรณ) พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ท่านผู้หญิงศรี ลิมปิชาติ (หม่อมราชวงศ์ศรี โสณกุล) ธิดาในหม่อมเจ้ามุรธาภิเษก โสณกุล ภรรยาของประพจน์ ลิมปิชาติ
ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี (หม่อมราชวงศ์เหมือนจิต ประวิตร) ธิดาในหม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร ภรรยาของวาปี ภิรมย์ภักดี
ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์
พ.ศ. 2547 ท่านผู้หญิงสมรักษ์ หุตินทะ [59]
ท่านผู้หญิงปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ภรรยาของหม่อมราชวงศ์อุดมพร เกษมสันต์
ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย ภรรยาของสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ท่านผู้หญิงอารียา มาลากุล ณ อยุธยา ภรรยาของปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา
พ.ศ. 2548 ท่านผู้หญิงสุวรรณี พัฒน์พงศ์พานิช ภรรยาของอายุส พัฒน์พงศ์พานิช [60]
พ.ศ. 2550 ท่านผู้หญิงประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (หม่อมราชวงศ์ประสารสุวรรณ ทองแถม) ธิดาในหม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ทองแถม ภรรยาของพ่วง สุวรรณรัฐ [61]
ท่านผู้หญิงศรีนาถ สุริยะ ภรรยาของมานพ สุริยะ
คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ภรรยาของสุรยุทธ์ จุลานนท์
ท่านผู้หญิงทัศนียา สุวรรณรัฐ ภรรยาของพลากร สุวรรณรัฐ
ท่านผู้หญิงภรณี ล่ำซำ ภรรยาของบรรยงค์ ล่ำซำ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑
 2. ราชกิจจานุเบกษา, การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า และถวายบังคมพระบรมรูป เนื่องในวันคล้ายกับวันพระบรมราชาภิเษกครั้งหลัง ตามสุริยตคติ, เล่ม ๑๖, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๒, หน้า ๔๙๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายน่า แลฝ่ายใน, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๕๐๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๙, ตอน ๓๔, ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๕, หน้า ๖๘๓
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๐, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๖, หน้า ๖๑๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๔ล ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๖๑๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๔, ตอน ๐ ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๐, หน้า ๘๘๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๒๕, ตอน ๓๕, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๑๐๑๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีฉัตรมงคล แลถวายบังคมพระบรมรูป, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๔, หน้า ๑๗๖๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีพระนามและนามสมาชิกสมาชิกาเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๒, เล่ม ๓๖, ตอน ๐, ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒, หน้า ๒๓๒๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า รายนามและพระนามสมาชิก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับตระกูลจุลจอมเกล้า พระราชทานในงานพระราชพิธี ฉัตรมงคล, เล่ม ๓๙, ตอน ๐ ง, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๒๒๘๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๐, ตอน ๐ ง, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖, หน้า ๒๖๓๑
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘, หน้า ๒๕๕๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน, เล่ม ๔๓, ตอน ๐ ง, ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙, หน้า ๒๐๒๒
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ, เล่ม ๔๔, ตอน ๐ ง, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐, หน้า ๒๕๖๖
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา, เล่ม ๔๗, ตอน ๐ ง, ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓, หน้า ๓๐๗๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๔๘, ตอน ๐ ง, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔, หน้า ๓๐๘๔
 18. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๖, ตอน ๐ ง, ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒, หน้า ๑๗๙๙
 19. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๔, หน้า ๒๙๔๒
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๕ ง, ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, เล่ม ๑๘๐๕
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๓๙ ง, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑, หน้า ๑๕๕๐
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๒, เล่ม ๗๖, ตอน ๕๓ ง, ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒, หน้า ๑๓๙๙
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๘, ตอน ๔๐ ง, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๑๒๗๙
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๙, ตอน ๔๖ ง, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๒๔๙
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑, ตอน ๔๒ ง ฉบับพิเศษ, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๕
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒, ตอน ๓๙ ง, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๑๔๐๐
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๓, ตอน ๔๓ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๑๘๓๐
 28. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๔, ตอน ๔๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า ๑๙
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕, ตอน ๔๔ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๒๔
 30. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๐, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๑๒
 31. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๙๒, ตอน ๙๕ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๑๒
 32. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๓, ตอน ๘๐ ง, ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙, หน้า ๑๓๕๑
 33. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕, ตอน ๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑, หน้า ๗
 34. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖, ตอน ๙๓ ง, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒, หน้า ๒๒๔๕
 35. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗, ตอน ๘๓ ง ฉบับพิเศษ, ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓, หน้า ๓๐
 36. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เล่ม ๙๘, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๔
 37. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๑๖
 38. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๕๗ ง, ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๒๒๒
 39. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๘๔ ง ฉบับพิเศษ, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๑
 40. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๑, ตอน ๖๗ ง ฉบับพิเศษ, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗, หน้า ๗
 41. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๒, ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘, หน้า ๑๘
 42. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๘๒ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๑
 43. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐), เล่ม ๑๐๔, ตอน ๘๖ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๑
 44. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (๕ พฤษภาคม ๒๕๓๑), เล่ม ๑๐๕, ตอน ๗๒ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๑
 45. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒, เล่ม ๑๐๖, ตอน ๗๓ ก ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๑
 46. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๗๔ ง ฉบับพิเศษ, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๑
 47. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๘, ตอน ๗๘ ง ฉบับพิเศษ, ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 48. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน (เพิ่มเติม) ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๔), เล่ม ๑๐๘, ตอน ๘๑ ง ฉบับพิเศษ, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔, หน้า ๑
 49. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙, ตอน ๕๙ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕, หน้า ๑
 50. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ฝ่ายหน้า และฝ่านใน), เล่ม ๑๑๑, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๗
 51. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสฉัตรมงคล), เล่ม ๑๑๓, ตอน ๗ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑
 52. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๐), เล่ม ๑๑๔, ตอน ๑๑ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๑
 53. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑), เล่ม ๑๑๕, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑
 54. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒), เล่ม ๑๑๖, ตอน ๘ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑
 55. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวโรกาสวันพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓, เล่ม ๑๑๗, ตอน ๙ ข, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓, หน้า ๑
 56. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๑๘, ตอน ๘ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑
 57. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕, เล่ม ๑๑๙, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑
 58. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 59. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ในวโรกาสพระราชพิธีวันฉัตรมงคล จำนวน ๘๒ ราย, เล่ม ๑๒๑, ตอน ๙ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗, หน้า ๑
 60. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จำนวน ๗๐ ราย, เล่ม ๑๒๒, ตอน ๖ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, หน้า ๑
 61. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒๒ ราย), เล่ม ๑๒๔, ตอน ๖ ข, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๑