เจ้าจอมมารดาจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าจอมมารดา
จีน
ท.จ.ว.
เจ้าจอมมารดาจีน.jpg
เกิด21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2370
เสียชีวิต14 มิถุนายน พ.ศ. 2448 (78 ปี)
ชื่ออื่นหม่อมจีน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
มีชื่อเสียงจากพระชนนีในพระอรรคชายาเธอในรัชกาลที่ 5
คู่สมรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
บุตรพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
บิดามารดาแส้
วัน

เจ้าจอมมารดาจีน เป็นหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี มีพระธิดา 3 องค์ ซึ่งในภายหลังได้ถวายองค์เป็นพระอรรคชายาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้ง 3 องค์ คือ [1][2]

เจ้าจอมมารดาจีน เดิมคือ “หม่อมจีน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา” เป็นหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าท่านเป็นพระชนนีในพระอรรคชายาเธอ 3 พระองค์ ทั้งยังเป็นพระอัยยิกาฝ่ายพระมารดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอีก 6 พระองค์ จีงมีพระบรมราชโองการสถาปนา หม่อมจีน ลดาวัลย์ ณ อยุธยา เป็น เจ้าจอมมารดาจีน

เจ้าจอมมารดาจีน ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2448 ที่วังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ สิริอายุ 78 ปี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่องสูง 5 ชั้น จำนวน 12 คัน แวดล้อมเป็นเกียรติยศ และโปรดเกล้าฯ ให้มีพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมประจำศพ วันละ 4 รูป และเครื่องประโคมศพ กลองชนะ 5 คู่ จ่าปี 1 และเลี้ยงพระเช้า 4 รูป เพล 4 รูป มีกำหนด 3 เดือน

เกียรติยศ[แก้]

  • จีน (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2370 - ไม่ทราบปี)
  • หม่อมจีน ในพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ (ไม่ทราบปี - ไม่ทราบปี)
  • เจ้าจอมมารดาจีน (ไม่ทราบปี - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2448)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://theyoung.net/tamneap_vip/49_queen/49_37.htm
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2021-09-02.
  3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายน่า แลฝ่ายใน, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๕๐๐