เพ็ชรา เตชะกัมพุช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 สิงหาคม พ.ศ. 2476 (86 ปี)
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช,ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์,ผู้อำนวยการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ,อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ประธานกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๔๒ ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รางวัลเหรียญทอง มหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์และปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ๒ วาระ

การทำงาน[แก้]

ด้านการทำงานเป็นผู้ริเริ่มวิทยาการ "ครอบฟันพอร์ซเลน" ขึ้นที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นแห่งแรกในประเทศไทยจนเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน[ต้องการอ้างอิง] ส่วนในด้านการวิจัย ท่านเป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนให้มีโครงการวิจัยครบวงจรในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนให้มี หน่วยงานเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ หน่วยวิจัยทันตวัสดุ และหน่วยวิจัยอิมมูโนเพื่อรับรองงานบัณฑิตศึกษา จัดตั้งศูนย์ทันตสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคณะทันตยแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กับคณะทันตแพทยศาสตร์อื่นๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในด้านการบริหาร ศาสตราจารย์พิเศษ ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการการบริหารโครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาทันตแพทย์ของทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการที่มุ่งเน้นการรักษามาตรฐานทางวิชาการ และที่สำคัญท่านได้ริเริ่มและดำเนินการขอพระราชทานทุน "อานันทมหิดล" ให้แก่วิชาชีพทันตแพทย์ นอกจากนี้ยังเป็น ผู้สนับสนุนให้มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยน ข้อมูลด้านวิชาการและวิจัยร่วมกันในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และความเป็นเลิศด้านการวิจัยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ อีกทั้งยังได้สืบทอดโครงการทันตกรรมพระราชทานในฐานะผู้อำนวยการโครงการ ซึ่งเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดาร จนกระทั่งโครงการทันตกรรมพระราชทานได้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ จนได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นหน่วย ทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก[ต้องการอ้างอิง] และเกิดผลสำเร็จนำไปสู่การพัฒนาชุดเก้าอี้ทำฟันที่เคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ของสภาวิจัยแห่งชาติ ปี ๒๕๓๙ นอกจากนี้ท่านยังริเริ่มจัดตั้ง โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการให้มีการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาล ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามอาคารหลังนี้ว่า "อาคารสมเด็จย่า ๙๓

เกียรติคุณ[แก้]

  • บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๔๒
  • ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]