พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
พระองค์เจ้าวิมลฉัตร.jpg

พระนาม วิมลฉัตร
พระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้าชั้นตรี
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2464
สิ้นพระชนม์ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (88 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
พระชนก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
พระชนนี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล
พระสวามี หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย
พระบุตร
 • หม่อมราชวงศ์เฉลิมฉัตร วุฒิชัย
 • หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร (27 มิถุนายน พ.ศ. 2464 — 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประวัติ[แก้]

พระประวัติช่วงต้น[แก้]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร มีพระนามเล่นว่า ตุ๊[1] เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2464 พระองค์มีพระเชษฐภคินีและพระเชษฐา คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร, พระองค์เจ้าหญิง และพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร

เสกสมรส[แก้]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรเสกสมรสกับ นาวาโท หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย ร.น. พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร กับ หม่อมเจ้าหญิงพร้อมเพราพรรณ ดิศกุล มีโอรสธิดา 2 คน คือ

 1. หม่อมราชวงศ์เฉลิมฉัตร วุฒิชัย สมรสกับเอมอร วุฒิชัย ณ อยุธยา (สกุลเดิม: บุษบงก์) มีบุตร-ธิดาสองคน คือ หม่อมหลวงอภิชิต และหม่อมหลวงอาทิตรา วุฒิชัย
 2. หม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ สมรสกับหม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ มีธิดาสองคนคือ หม่อมหลวงศศิภา และหม่อมหลวงจันทราภา สวัสดิวัตน์

สิ้นพระชนม์[แก้]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคติดเชื้อรุนแรงและพระวักกะวายเฉียบพลัน หลังเสด็จเข้ารักษาพระอาการประชวรที่โรงพยาบาลพระรามเก้า ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม สิริพระชันษา 88 ปี[2]

การนี้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศราชวงศ์ ทรงรับการพระศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 7 คืนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงพระศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ณ ศาลาภาณุรังษี วัดเทพศิรินทราวาส โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงสรงน้ำหลวงสรงพระศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรใน วันที่ 6 ธันวาคม 2552

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2552 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังศาลาภาณุรังษี วัดเทพศิรินทราวาส ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

ในช่วงเย็นวันที่ 9 ธันวาคม 2552 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ณ ศาลาภาณุรังษี วัดเทพศิรินทราวาส

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังศาลาภาณุรังษี วัดเทพศิรินทราวาส ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระราชทานในการออกพระเมรุพระศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

และวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานเพลิงพระศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ณ พระเมรุ หน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส การนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จด้วย

การทรงงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2490 - 2491 ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนมาแตร์เดอี
 • พ.ศ. 2496 - 2500 ผู้ตรวจพิสูจน์อักษร หนังสือพิมพ์แสตนดาร์ด
 • พ.ศ. 2501 – 2502 โฆษกแผนกภาษาไทย สถานีวิทยุ บีบีซี กรุงลอนดอน (ครั้งที่ 1)
 • พ.ศ. 2503 – 2504 เจ้าหน้าที่อ่านข่าวภาษาอังกฤษ ของกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2504 - 2510 โฆษกแผนกภาษาไทย สถานีวิทยุ บีบีซี กรุงลอนดอน (ครั้งที่ 2)
 • พ.ศ. 2511 - 2512 สำนักงานแถลงข่าวอังกฤษ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
 • พ.ศ. 2513 – 2525 รองกงสุลแผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
 • พ.ศ. 2526 - 2527 อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2528 - 2530 อาจารย์สอนพิเศษภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่เตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ

พระกรณียกิจ[แก้]

ทรงเป็นองค์ประธานขององค์การ และกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งล้วนดำเนินงานเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม อันเป็นการพัฒนาสังคมดังนี้

 1. องค์ประธานมูลนิธิสวนหลวง ร.9 ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 3. องค์นายกมูลนิธิช่วยนักเรียนขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 4. องค์ประธานกรรมการจัดทุน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
 5. องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
 6. องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
 7. องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
 8. องค์ประธานมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80
 9. องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิเพชรภาษา
 10. อดีตองค์ประธานซีไรท์อวอร์ด
 11. องค์อุปถัมภ์ชมรมหัวใจไร้สาร และ ปปส.

พระเกียรติยศ[แก้]

ธรรมเนียมพระยศของ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
การทูล ฝ่าพระบาท
การแทนตน เกล้ากระหม่อม/เกล้ากระหม่อมฉัน
การขานรับ เกล้ากระหม่อม/เพคะ

พระอิสริยยศ[แก้]

 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร (27 มิถุนายน 2464 - 5 ธันวาคม 2552)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

พระเกียรติคุณที่ได้รับ[แก้]

พงศาวลี[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระผู้ทรงเป็น "เพชรรัตน" แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
 2. พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรสิ้นพระชนม์
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย จำนวน ๔,๕๒๔ ราย)เล่ม ๑๑๓ ตอน ๒๒ ข ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หน้า ๑
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐), เล่ม ๑๐๔, ตอน ๘๖ ง ฉบับพิเศษ, ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๑๓, ตอน ๑ข, ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙, หน้า ๑