ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ท่านผู้หญิง
ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
เกิดหม่อมเจ้าฉัตรสุดา
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463
เสียชีวิต21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 (76 ปี)
สัญชาติไทย
คู่สมรสหม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
วรงค์ วงศ์ทองศรี
บุตรหม่อมราชวงศ์พัฒนฉัตร รพีพัฒน์
ฉัตรชัย วงศ์ทองศรี
ดนัยฉัตร วงศ์ทองศรี
ธนฉัตร วงศ์ทองศรี
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่

ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี (เดิม: หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรชัย[1][2]; 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539) พระอนุวงศ์ในราชวงศ์จักรีผู้มีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ เป็นนางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และองค์ที่ปรึกษามูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

ประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าฉัตรสุดา ฉัตรชัย ประสูติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 (แบบสากลคือ พ.ศ. 2463) เป็นพระธิดาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน กับเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ เสกสมรสครั้งแรกกับหม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กับหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา) มีธิดา 1 คน ภายหลังได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อเสกสมรสกับณรงค์ วงศ์ทองศรี เมื่อปี พ.ศ. 2493 มีบุตร 3 คน

ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา มีโอรสธิดา ดังนี้

กับหม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ คือ

  • หม่อมราชวงศ์พัฒนฉัตร รพีพัฒน์

กับณรงค์ วงศ์ทองศรี ได้แก่

  • ฉัตรชัย วงศ์ทองศรี
  • ดนัยฉัตร วงศ์ทองศรี
  • ร้อยเอก ธนฉัตร วงศ์ทองศรี

ท่านผู้หญิงฉัตรสุดาเคยทำงานในบริษัทการบินไทย ภายหลังเกษียณอายุได้ทำงานถวายเป็นนางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นองค์ที่ปรึกษามูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 สิริชันษา 76 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ลำดับสาแหรก[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
  2. คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๗๓ ก ฉบับพิเศษ หน้า ๕, ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๕๘ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๑๙๕๘, ๒๓ มิถุนายน ๒๔๘๔
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗