ธานินทร์ กรัยวิเชียร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธานินทร์ กรัยวิเชียร
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย คนที่ 14
ดำรงตำแหน่ง
8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
(&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 ปี &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 วัน)
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก บุญชัย บำรุง
อัมพร จันทรวิจิตร
ผู้ว่าการแทน พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
สมัยก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
สมัยถัดไป พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2520
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 เมษายน พ.ศ. 2470 (87 ปี)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
คู่สมรส คุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร (แอนเดอเซ่น) (ถึงแก่อนิจกรรม)

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร (5 เมษายน พ.ศ. 2470 — ) องคมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 14 ของไทย

ประวัติ[แก้]

ธานินทร์ กรัยวิเชียร เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ นายแห กับนางผะอบ กรัยวิเชียร สมรสกับคุณหญิงคาเรน กรัยวิเชียร (สกุลเดิม แอนเดอเซ่น) (ถึงแก่อนิจกรรม) มีบุตร 5 คน คือ

  • นาง รูบีน่า กรัยวิเชียร สุวรรณพงศ์
  • นายมหินทร์ กรัยวิเชียร
  • นายเขมทัต กรัยวิเชียร
  • นายนิติกร กรัยวิเชียร
  • ทันตแพทย์หญิงรีเบ้กก้า พิทซ์

การศึกษา[แก้]

ธานินทร์ กรัยวิเชียร สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 ได้ไปศึกษาวิชากฎหมายต่อที่ ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร และ พ.ศ. 2496 เนติบัณฑิตอังกฤษจาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภา สำนักเกรย์สอินน์ อังกฤษ

ประวัติการทำงาน[แก้]

นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ในอดีต

บทบาททางการเมือง[แก้]

ธานินทร์ กรัยวิเชียร เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ของไทย[1] ภายหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินโดยการนำของ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในระหว่างดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร มีนโยบายโดดเด่นคือการต่อต้านภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังมีอิทธิพลอย่างสูงในขณะนั้น ภายหลังจากที่คณะปฏิวัติได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของนายธานินทร์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายธานินทร์ ดำรงตำแหน่งองคมนตรี และได้ดำรงตำแหน่งนี้มาจนถึงปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า ธานินทร์ กรัยวิเชียร ถัดไป
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 2leftarrow.png Seal Prime Minister of Thailand.png
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (ครม. 39)
(8 ตุลาคม พ.ศ. 251920 ตุลาคม พ.ศ. 2520)
2rightarrow.png พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์