องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 50 เทศบาลตำบล และ 130 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

เทศบาล[แก้]

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2561
(คน)
ชื่อและฐานะ
ก่อนหน้า
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1
22.56
2542[1] เมืองนครศรีธรรมราช 3 2 5
103,192
 เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมือง
2 (1)
7.35
2480[2] ปากพนัง 1 4 5
19,667
 -
3 (2)
7.17
2547[3] ทุ่งสง 1 - 1
30,513
 เทศบาลตำบลปากแพรก
4 (3)
93.78
2554 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
35,692
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
เทศบาลตำบล
5 (1)
0.96
2542 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
4,117
 สุขาภิบาลท่าแพ
6 (2)
2.40
2542 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
1,863
 สุขาภิบาลบางจาก
7 (3)
1.90
2542 เมืองนครศรีธรรมราช - 2 2
6,332
 สุขาภิบาลปากนคร
8 (4)
9.00
2542 พรหมคีรี - 1 1
3,377
 สุขาภิบาลทอนหงส์
9 (5)
12.90
2542 พรหมคีรี - 2 2
6,758
 สุขาภิบาลพรหมโลก
10 (6)
2.61
2542 ลานสกา - 1 1
1,800
 สุขาภิบาลลานสกา
11 (7)
3.56
2542 ฉวาง 1 - 1
7,445
 สุขาภิบาลจันดี
12 (8)
2.00
2542 ฉวาง - 1 1
2,592
 สุขาภิบาลฉวาง
13 (9)
2.48
2542 ฉวาง - 1 1
2,466
 สุขาภิบาลไม้เรียง
14 (10)
1.26
2542 พิปูน - 1 1
2,754
 สุขาภิบาลพิปูน
15 (11)
1.00
2542 เชียรใหญ่ - 3 3
1,724
 สุขาภิบาลเชียรใหญ่
16 (12)
0.50
2542 ชะอวด - 2 2
3,724
 สุขาภิบาลชะอวด
17 (13)
1.00
2542 ท่าศาลา - 1 1
2,984
 สุขาภิบาลท่าศาลา
18 (14)
4.00
2542 นาบอน - 1 1
2,435
 สุขาภิบาลนาบอน
19 (15)
4.01
2542 ทุ่งใหญ่ - 1 1
5,233
 สุขาภิบาลท่ายาง
20 (16)
14.48
2542 ร่อนพิบูลย์ 1 - 1
4,436
 สุขาภิบาลเขาชุมทอง
21 (17)
11.53
2542 ร่อนพิบูลย์ - 1 1
7,916
 สุขาภิบาลร่อนพิบูลย์
22 (18)
13.00
2542 ร่อนพิบูลย์ - 1 1
8,539
 สุขาภิบาลหินตก
23 (19)
3.00
2542 สิชล - 1 1
7,065
 สุขาภิบาลสิชล
24 (20)
1.76
2542 ขนอม - 1 1
4,463
 สุขาภิบาลขนอม
25 (21)
2.64
2542 หัวไทร - 2 2
4,336
 สุขาภิบาลหัวไทร
26 (22)
48.19
2550 ทุ่งสง 1 - 1
14,014
 องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง
27 (23)
43.09
2550 ขนอม 1 - 1
5,590
 องค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน
28 (24)
171.00
2551 พิปูน 1 - 1
8,181
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
29 (25)
26.72
2551 หัวไทร 1 - 1
6,869
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเพชร
30 (26)
41.00
2551 เฉลิมพระเกียรติ 1 - 1
8,756
 องค์การบริหารส่วนตำบลทางพูน
31 (27)
71.18
2552 พรหมคีรี - 1 1
4,873
 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมโลก
32 (28)
67.60
2554 เมืองนครศรีธรรมราช 1 - 1
10,688
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
33 (29)
25.74
2554 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
9,787
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ
34 (30)
21.42
2554 ทุ่งสง 1 - 1
13,808
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย
35 (31)
77.96
2554 ทุ่งสง 1 - 1
12,344
 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่
36 (32)
140.63
2554 ขนอม - 1 1
9,415
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
37 (33)
53.00
2555 ทุ่งสง 1 - 1
15,692
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
38 (34)
51.38
2555 ปากพนัง 1 - 1
5,145
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด
39 (35)
65.00
2555 ลานสกา 1 - 1
10,288
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล
40 (36)
55.00
2555 ฉวาง - 1 1
5,424
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
41 (37)
101.00
2555 พิปูน 1 - 1
5,478
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน
42 (38)
29.50
2555 พิปูน 1 - 1
3,953
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกลาง
43 (39)
37.73
2555 เชียรใหญ่ 1 - 1
7,035
 องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด
44 (40)
31.98
2555 ชะอวด - 1 1
6,159
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ
45 (41)
74.00
2555 สิชล 1 - 1
11,276
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
46 (42)
30.35
2555 หัวไทร - 1 1
8,374
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน
47 (43)
27.75
2555 พระพรหม 1 - 1
10,191
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร
48 (44)
125.47
2555 นบพิตำ 1 - 1
7,721
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง
49 (45)
62.39
2555 ช้างกลาง 1 - 1
5,034
 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
50 (46)
47.00
2555 ช้างกลาง 1 - 1
7,752
 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง
51 (47)
20.64
2555 เฉลิมพระเกียรติ 1 - 1
5,613
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
52 (48)
25.00
2556 ปากพนัง 1 - 1
3,521
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา
53 (49)
14.60
2556 ปากพนัง - 1 1
4,456
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
54 (50)
96.78
2556 ทุ่งใหญ่ 1 - 1
5,721
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง

สถาบันการศึกษา[แก้]

โรงเรียน อักษรย่อ ก่อตั้ง สี ระดับชั้น ประเภท ที่ตั้ง เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) ส.ทร.๓๐ 2506 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 ถ่ายโอน เลขที่ – หมู่ที่ 11 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TR30
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) บ.สร. 2520 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 ถ่ายโอน เลขที่ – หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนวัดสำนักขัน ส.ข. 2495 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 ถ่ายโอน เลขที่ – หมู่ที่ 5 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
โรงเรียนบ้านน้ำโฉ น.ฉ. 2503 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 ถ่ายโอน เลขที่ – หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 BC
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ม.ป. 2542 ████
น้ำเงิน-เหลือง
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ถ่ายโอน เลขที่ 168 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260 MP
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ท.ทพ. 2482 ████
ม่วง-ขาว
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6, มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จัดตั้งเอง เลขที่ – ถนนท่าโพธิ์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TTP
โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร ท.ทค. 2476 ████
เทา-แดง
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 313 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ ท.มย. 2463 ████
น้ำเงิน-เหลือง
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ – ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TMY
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ท.ศท. 2454 ████
ฟ้า-ขาว
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ – ถนนศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TST
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย ท.ศช. 2435 ████
น้ำเงิน-ชมพู
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 75 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TSC
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ท.สม. 2481 ████
น้ำเงิน-ขาว
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 585 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TSM
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ท.สธ. 2480 ████
ขาว-เขียว
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 1403/31 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TST
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ ท.วญ. 2475 ████
ขาว-แดง
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 2222 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 TWY
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ส.ทพ. 2463 ████
ฟ้า-แดง
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 217 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 STP
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช น.นศ. 2553 ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 333 ถนนศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 NICS
เทศบาลเมืองทุ่งสง
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ท.๑ 2463 ████
ฟ้า-ขาว
ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 193 ถนนทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS1
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ท.๒ 2475 ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ – ถนนภราดร ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS2
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ ท.๓ 2511 ████
เทา-ชมพู
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 2 ถนนท่าแพใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS3
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ ท.๔ 2521 ████
เขียว-ขาว
ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS4
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ท.๕ 2549 ████
ส้ม-ดำ
ประถมศึกษาปีที่ 4–6, มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จัดตั้งเอง เลขที่ 23/1 ถนนเสริมชาติ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS5
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล ท.๖ 2551 อนุบาลปีที่ 1–3 จัดตั้งเอง เลขที่ 6/5 ถนนท่าแพใต้ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 TS6
เทศบาลเมืองปากพนัง
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ ท.๑ 2442 ████
ฟ้า-ชมพู
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 29 ถนนชายทะเล ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 PN1
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ ท.๒ 2471 ████
ขาว-น้ำเงิน
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 64 ถนนประชาวัฒนา ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 PN2
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี ท.๓ 2456 ████
ขาว-แดง
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ท.๔ 2477 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 169 ถนนพานิชสัมพันธ์ ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ท.๕ 2479 ████
ขาว-เขียว
อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ 175/1 ถนนวารีสวัสดิ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370 PN5
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ ท.๖ 2479 ████
ม่วง-ขาว
มัธยมศึกษาปีที่ 1–3 จัดตั้งเอง เลขที่ 105 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140 PN6
เทศบาลเมืองปากพูน
โรงเรียนอนุบาลปากพูน 2554 อนุบาลปีที่ 1–3, ประถมศึกษาปีที่ 1–6 จัดตั้งเอง เลขที่ – หมู่ที่ 8 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูล[แก้]