เทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 50 เทศบาลตำบล และ 130 องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

เทศบาล[แก้]

ข้อมูลเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับ ชื่อเทศบาล พื้นที่
(ตร.กม.)
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
อำเภอ ครอบคลุมตำบล ประชากร
สิ้นปี 2558
(คน)
ชื่อและฐานะ
ก่อนหน้า
ทั้งตำบล บางส่วน รวม
เทศบาลนคร
1
22.56
2542[1] เมืองนครศรีธรรมราช 3 2 5
105,844
 เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมือง
2 (1)
7.35
2480[2] ปากพนัง 1 4 5
20,221
 -
3 (2)
7.17
2547[3] ทุ่งสง 1 - 1
30,605
 เทศบาลตำบลปากแพรก
4 (3)
93.78
2554 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
33,809
 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพูน
เทศบาลตำบล
5 (1)
0.96
2542 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
4,388
 สุขาภิบาลท่าแพ
6 (2)
2.40
2542 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
1,921
 สุขาภิบาลบางจาก
7 (3)
1.90
2542 เมืองนครศรีธรรมราช - 2 2
6,325
 สุขาภิบาลปากนคร
8 (4)
9.00
2542 พรหมคีรี - 1 1
3,347
 สุขาภิบาลทอนหงส์
9 (5)
12.90
2542 พรหมคีรี - 2 2
6,868
 สุขาภิบาลพรหมโลก
10 (6)
2.61
2542 ลานสกา - 1 1
1,872
 สุขาภิบาลลานสกา
11 (7)
3.56
2542 ฉวาง 1 - 1
7,483
 สุขาภิบาลจันดี
12 (8)
2.00
2542 ฉวาง - 1 1
2,656
 สุขาภิบาลฉวาง
13 (9)
2.48
2542 ฉวาง - 1 1
2,514
 สุขาภิบาลไม้เรียง
14 (10)
1.26
2542 พิปูน - 1 1
2,808
 สุขาภิบาลพิปูน
15 (11)
1.00
2542 เชียรใหญ่ - 3 3
1,861
 สุขาภิบาลเชียรใหญ่
16 (12)
0.50
2542 ชะอวด - 2 2
3,865
 สุขาภิบาลชะอวด
17 (13)
1.00
2542 ท่าศาลา - 1 1
3,036
 สุขาภิบาลท่าศาลา
18 (14)
4.00
2542 นาบอน - 1 1
2,713
 สุขาภิบาลนาบอน
19 (15)
4.01
2542 ทุ่งใหญ่ - 1 1
5,020
 สุขาภิบาลท่ายาง
20 (16)
14.48
2542 ร่อนพิบูลย์ 1 - 1
4,473
 สุขาภิบาลเขาชุมทอง
21 (17)
11.53
2542 ร่อนพิบูลย์ - 1 1
8,033
 สุขาภิบาลร่อนพิบูลย์
22 (18)
13.00
2542 ร่อนพิบูลย์ - 1 1
8,613
 สุขาภิบาลหินตก
23 (19)
3.00
2542 สิชล - 1 1
7,066
 สุขาภิบาลสิชล
24 (20)
1.76
2542 ขนอม - 1 1
4,382
 สุขาภิบาลขนอม
25 (21)
2.64
2542 หัวไทร - 2 2
4,485
 สุขาภิบาลหัวไทร
26 (22)
48.19
2550 ทุ่งสง 1 - 1
13,869
 องค์การบริหารส่วนตำบลที่วัง
27 (23)
43.09
2550 ขนอม 1 - 1
5,550
 องค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน
28 (24)
171.00
2551 พิปูน 1 - 1
8,190
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
29 (25)
26.72
2551 หัวไทร 1 - 1
6,921
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเพชร
30 (26)
41.00
2551 เฉลิมพระเกียรติ 1 - 1
8,671
 องค์การบริหารส่วนตำบลทางพูน
31 (27)
71.18
2552 พรหมคีรี - 1 1
4,857
 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมโลก
32 (28)
67.60
2554 เมืองนครศรีธรรมราช 1 - 1
10,589
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
33 (29)
25.74
2554 เมืองนครศรีธรรมราช - 1 1
9,532
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ
34 (30)
21.42
2554 ทุ่งสง 1 - 1
13,171
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย
35 (31)
77.96
2554 ทุ่งสง 1 - 1
12,313
 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่
36 (32)
140.63
2554 ขนอม - 1 1
9,289
 องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
37 (33)
53.00
2555 ทุ่งสง 1 - 1
15,066
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง
38 (34)
51.38
2555 ปากพนัง 1 - 1
5,202
 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะทวด
39 (35)
65.00
2555 ลานสกา 1 - 1
10,316
 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล
40 (36)
55.00
2555 ฉวาง - 1 1
5,362
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง
41 (37)
101.00
2555 พิปูน 1 - 1
5,545
 องค์การบริหารส่วนตำบลกะทูน
42 (38)
29.50
2555 พิปูน 1 - 1
4,005
 องค์การบริหารส่วนตำบลควนกลาง
43 (39)
37.73
2555 เชียรใหญ่ 1 - 1
6,994
 องค์การบริหารส่วนตำบลการะเกด
44 (40)
31.98
2555 ชะอวด - 1 1
6,192
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประจะ
45 (41)
74.00
2555 สิชล 1 - 1
11,153
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
46 (42)
30.35
2555 หัวไทร - 1 1
8,438
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสตน
47 (43)
27.75
2555 พระพรหม 1 - 1
10,152
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสาร
48 (44)
125.47
2555 นบพิตำ 1 - 1
7,647
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหรง
49 (45)
62.39
2555 ช้างกลาง 1 - 1
5,033
 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนขัน
50 (46)
47.00
2555 ช้างกลาง 1 - 1
7,723
 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักช้าง
51 (47)
20.64
2555 เฉลิมพระเกียรติ 1 - 1
5,639
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตรอ
52 (48)
25.00
2556 ปากพนัง 1 - 1
3,538
 องค์การบริหารส่วนตำบลชะเมา
53 (49)
14.60
2556 ปากพนัง - 1 1
4,492
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
54 (50)
96.78
2556 ทุ่งใหญ่ 1 - 1
5,589
 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง

สถาบันการศึกษา[แก้]

โรงเรียน ก่อตั้ง สี ระดับชั้น ประเภท ที่ตั้ง เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) (ส.ทร.๓๐) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 (54 ปี) อนุบาล
ประถมศึกษา
ถ่ายโอน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช TR30
โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) (บ.สร.) อนุบาล
ประถมศึกษา
ถ่ายโอน อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดสำนักขัน (ส.ข.) อนุบาล
ประถมศึกษา
ถ่ายโอน อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านน้ำโฉ (น.ฉ.) อนุบาล
ประถมศึกษา
ถ่ายโอน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช BC
โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ (ม.ป.) ████
น้ำเงิน-เหลือง
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ถ่ายโอน อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช MP
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ (ท.ทพ.) 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 (78 ปี) ████
ม่วง-ขาว
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
จัดตั้งเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช TTP
โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร (ท.ทค.) 0 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (85 ปี) ████
เทา-แดง
อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช TTK
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ (ท.มย.) 10 สิงหาคม พ.ศ. 2463 (97 ปี) ████
น้ำเงิน-เหลือง
อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช TMY
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี (ท.ศท.) 0 ธันวาคม พ.ศ. 2454 (107 ปี) ████
ฟ้า-ขาว
อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช TST
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย (ท.ศช.) 5 มกราคม พ.ศ. 2435 (126 ปี) ████
น้ำเงิน-ชมพู
อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช TSC
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง (ท.สม.) 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 (79 ปี) ████
น้ำเงิน-ขาว
อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช TSM
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง (ท.สธ.) 0 ธันวาคม พ.ศ. 2500 (61 ปี) ████
ขาว-เขียว
อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช TST
โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ (ท.วญ.) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2475 (85 ปี) ████
ขาว-แดง
อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช TWY
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ส.ทพ.) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2463 (97 ปี) ████
ฟ้า-แดง
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดตั้งเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช STP
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (น.นศ.) 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (8 ปี) ████
เขียว-เหลือง
ประถมศึกษา จัดตั้งเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช NICS
เทศบาลเมืองทุ่งสง
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล (ท.๑) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2463 (97 ปี) ████
ฟ้า-ขาว
ประถมศึกษา จัดตั้งเอง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช TS1
โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน (ท.๒) 18 ตุลาคม พ.ศ. 2475 (85 ปี) ประถมศึกษา จัดตั้งเอง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช TS2
โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ (ท.๓) 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 (49 ปี) ████
เทา-ชมพู
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดตั้งเอง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช TS3
โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (ท.๔) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (39 ปี) ประถมศึกษา จัดตั้งเอง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง (ท.๕) ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
จัดตั้งเอง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล (ท.๖) 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 (8 ปี) อนุบาล จัดตั้งเอง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช TS6
เทศบาลเมืองปากพนัง
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ (ท.๑) 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456 (105 ปี) ████
ฟ้า-ชมพู
อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช PN1
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ (ท.๒) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2471 (89 ปี) ████
น้ำเงิน-ขาว
อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช PN2
โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี (ท.๓) 0 ธันวาคม พ.ศ. 2456 (105 ปี) ████
ขาว-แดง
อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ (ท.๔) 0 ธันวาคม พ.ศ. 2477 (84 ปี) อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ (ท.๕) 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 (82 ปี) ████
ขาว-เขียว
อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ (ท.๖) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2479 (81 ปี) ████
ม่วง-ขาว
มัธยมศึกษาตอนต้น จัดตั้งเอง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช PN6
เทศบาลเมืองปากพูน
โรงเรียนอนุบาลปากพูน (อ.ปพ.) อนุบาล
ประถมศึกษา
จัดตั้งเอง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูล[แก้]