ตำบลน้ำโสม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลน้ำโสม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nam Som
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอน้ำโสม
พื้นที่
 • ทั้งหมด162 ตร.กม. (63 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด4,485 [1] คน
 • ความหนาแน่น27.68 คน/ตร.กม. (71.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41210
รหัสภูมิศาสตร์411802
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลน้ำโสม เป็นตำบลหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เดิมครอบคลุมทุกตำบลของอำเภอน้ำโสมและอำเภอนายูง ขึ้นกับอำเภอบ้านผือ

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2496 ตั้งตำบลนายูง แยกออกจากตำบลน้ำโสม[2]
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2509 ตั้งตำบลหนองแวง แยกออกจากตำบลน้ำโสม[3]
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2512 แยกพื้นที่ตำบลน้ำโสม ตำบลหนองแวง และตำบลนายูง อำเภอบ้านผือ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอน้ำโสม[4][5] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอบ้านผือ
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2513 ตั้งตำบลนางัว แยกออกจากตำบลหนองแวง และตำบลน้ำโสม[6]
 • วันที่ 16 มกราคม 2516 จัดตั้งสุขาภิบาลนางัว ในท้องที่บางส่วนของตำบลนางัว[7]
 • วันที่ 28 มีนาคม 2517 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ เป็น อำเภอน้ำโสม[8]
 • วันที่ 28 กันยายน 2525 จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำโสม ในท้องที่บางส่วนของตำบลน้ำโสม และตำบลนางัว[9]
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2529 ตั้งตำบลบ้านก้อง แยกออกจากตำบลน้ำโสม และตำบลนาแค[10]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลนางัว และสุขาภิบาลน้ำโสม เป็นเทศบาลตำบลนางัว และเทศบาลตำบลน้ำโสม ตามลำดับ[11] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2562 แยกพื้นที่บ้านนาเมืองไทย หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโสม ตั้งเป็นหมู่ที่ 18 บ้านเทพภูเงิน[12]

อาณาเขต(ตำบล)[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลน้ำโสมแบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านน้ำโสม
 • หมู่ที่ 2 บ้านม่วง
 • หมู่ที่ 3 บ้านน้ำปด
 • หมู่ที่ 4 บ้านโพน
 • หมู่ที่ 5 บ้านเทพประทาน
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนสวรรค์
 • หมู่ที่ 7 บ้านนาเมืองไทยเหนือ
 • หมู่ที่ 8 บ้านโคกน้อย
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์
 • หมู่ที่ 10 บ้านนาเมืองไทย
 • หมู่ที่ 11 บ้านกุดนาคำ
 • หมู่ที่ 12 บ้านแสงทองพัฒนา
 • หมู่ที่ 13 บ้านโนนสมบูรณ์
 • หมู่ที่ 14 บ้านโนนบก
 • หมู่ที่ 15 บ้านโนนภูทอง
 • หมู่ที่ 16 บ้านราชดำริ
 • หมู่ที่ 17 บ้านนาเมืองไทย
 • หมู่ที่ 18 บ้านเทพภูเงิน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลน้ำโสม ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลน้ำโสม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้ำโสม และบางส่วนของตำบลศรีสำราญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำโสม (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลน้ำโสม)

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโสม

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2564.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 70 (13 ง): 563–564. February 10, 1953.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 83 (88 ง): 3050–3052. October 9, 1966.
 4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
 5. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :1
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองหาน อำเภอกมุภวาปี อำเภอศรีบุญเรือง และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (92 ง): 2905–2919. October 6, 1970.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนางัว กิ่งอำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (5 ง): 85–86. January 16, 1973.
 8. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :2
 9. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (138 ง): 3931–3933. September 28, 1982.
 10. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีธาตุ อำเภอหนองวัวซอ อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอวังสามหมอ อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ และอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 103 (175 ง): (ฉบับพิเศษ) 32-55. October 10, 1986.
 11. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999.
 12. "ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (79 ง): 129–136. October 17, 2019. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-07-15. สืบค้นเมื่อ 2021-07-15.