ตำบลศรีสำราญ (อำเภอน้ำโสม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลศรีสำราญ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Sri sumran
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอน้ำโสม
พื้นที่
 • ทั้งหมด92 ตร.กม. (36 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด3,596 คน
 • ความหนาแน่น39.08 คน/ตร.กม. (101.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41210
รหัสภูมิศาสตร์411810
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลศรีสำราญ เป็นตำบลหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลน้ำโสมและตำบลนางัว

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2512 แยกพื้นที่ตำบลน้ำโสม ตำบลหนองแวง และตำบลนายูง อำเภอบ้านผือ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอน้ำโสม[2][3] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอบ้านผือ
 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2512 แยกพื้นที่ตำบลน้ำโสม ตำบลหนองแวง และตำบลนายูง อำเภอบ้านผือ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอน้ำโสม[2][3] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอบ้านผือ
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2513 ตั้งตำบลนางัว แยกออกจากตำบลหนองแวง และตำบลน้ำโสม[4]
 • วันที่ 15 กันยายน 2532 ตั้งตำบลศรีสำราญ แยกออกจากตำบลนางัว[5]

อาณาเขต(ตำบล)[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลศรีสำราญแบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านศรีสำราญ
 • หมู่ที่ 2 บ้านนาจาน
 • หมู่ที่ 3 บ้านท่าโสม
 • หมู่ที่ 4 บ้านโสมใหม่
 • หมู่ที่ 5 บ้านโนนนาโพธิ์
 • หมู่ที่ 6 บ้านน้ำทรง
 • หมู่ที่ 7 บ้านโสมสุข
 • หมู่ที่ 8 บ้านน้ำทรงน้อย
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนนาโพธิ์น้อย
 • หมู่ที่ 10 บ้านศรีละมัย
 • หมู่ที่ 11 บ้านโสมเจริญ
 • หมู่ที่ 12 บ้านโนนนาโพธิ์

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลศรีสำราญ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนางัว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนางัว และบางส่วนของตำบลศรีสำราญ
 • เทศบาลตำบลน้ำโสม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้ำโสม และบางส่วนของตำบลศรีสำราญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสำราญ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนางัว และเทศบาลตำบลน้ำโสม)

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียน

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2564.
 2. 2.0 2.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
 3. 3.0 3.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :1
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองหาน อำเภอกมุภวาปี อำเภอศรีบุญเรือง และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (92 ง): 2905–2919. October 6, 1970.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอกุมภวาปี และอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): (ฉบับพิเศษ) 153-186. September 15, 1989. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-07-15. สืบค้นเมื่อ 2021-07-16.