ตำบลนางัว (อำเภอน้ำโสม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลนางัว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Na Ngua
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอน้ำโสม
พื้นที่
 • ทั้งหมด82 ตร.กม. (32 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด4,266 [1] คน
 • ความหนาแน่น52.02 คน/ตร.กม. (134.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41210
รหัสภูมิศาสตร์411801
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลนางัว เป็นตำบลหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลน้ำโสม เป็นที่ตั้งของโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอน้ำโสม

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 6 ตุลาคม 2513 ตั้งตำบลนางัว แยกออกจากตำบลหนองแวง และตำบลน้ำโสม[2]
 • วันที่ 16 มกราคม 2516 จัดตั้งสุขาภิบาลนางัว ในท้องที่บางส่วนของตำบลนางัว[3]
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2522 ตั้งตำบลบ้านหยวก แยกออกจากตำบลนางัว[4]
 • วันที่ 31 มีนาคม 2524 ตั้งตำบลโสมเยี่ยม แยกออกจากตำบลนางัว[5]
 • วันที่ 28 กันยายน 2525 จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำโสม ในท้องที่บางส่วนของตำบลน้ำโสม และตำบลนางัว[6]
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2527 ตั้งตำบลโนนทอง แยกออกจากตำบลนายูง[7]
 • วันที่ 15 กันยายน 2532 ตั้งตำบลศรีสำราญ แยกออกจากตำบลนางัว[8]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลนางัว และสุขาภิบาลน้ำโสม เป็นเทศบาลตำบลนางัว และเทศบาลตำบลน้ำโสม ตามลำดับ[9] ด้วยผลของกฎหมาย

อาณาเขต[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลนางัวแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านนางัว
 • หมู่ที่ 2 บ้านเจริญสุข
 • หมู่ที่ 3 บ้านสันติสุข
 • หมู่ที่ 4 บ้านดงต้อง
 • หมู่ที่ 5 บ้านดงพัฒนา
 • หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข
 • หมู่ที่ 7 บ้านไทยรุ่งเรือง
 • หมู่ที่ 8 บ้านศิริชัย
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนผาแดง
 • หมู่ที่ 10 บ้านดงพัฒนา
 • หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข

การปครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลนางัว ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลนางัว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนางัว และบางส่วนของตำบลศรีสำราญ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางัว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนางัว)

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • วัดโขเขตตาราม บ้านนางัว หมู่ 1

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]][ม.ป.ป.]. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2564.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองหาน อำเภอกมุภวาปี อำเภอศรีบุญเรือง และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (92 ง): 2905–2919. October 6, 1970.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนางัว กิ่งอำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 90 (5 ง): 85–86. January 16, 1973.
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองวัวซอ อำเภอโนนสัง อำเภอน้ำโสม กิ่งอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ กิ่งอำเภอไชยวาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (196 ง): 4466–4477. November 27, 1979.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองวัวซอ อำเภอโนนสัง อำเภอน้ำโสม กิ่งอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ กิ่งอำเภอไชยวาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 98 (49 ง): 928–930. March 31, 1981.
 6. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 99 (138 ง): 3931–3933. September 28, 1982.
 7. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอหนองวัวซอ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 101 (150 ง): 3913–3919. October 23, 1984.
 8. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบล ในท้องที่อำเภอนากลาง อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอกุมภวาปี และอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 106 (154 ง): (ฉบับพิเศษ) 153-186. September 15, 1989. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-07-15. สืบค้นเมื่อ 2021-07-15.
 9. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999.