ตำบลบ้านผือ (อำเภอบ้านผือ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลบ้านผือ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Phue
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอบ้านผือ
พื้นที่
 • ทั้งหมด58.09 ตร.กม. (22.43 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)
 • ทั้งหมด13,275 [1] คน
 • ความหนาแน่น228.52 คน/ตร.กม. (591.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41160
รหัสภูมิศาสตร์411701
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลบ้านผือเป็น 1 ใน 13 ของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 20 มีนาคม 2481 โอนพื้นที่หมู่ 2,7(ในขณะนั้น) ของตำบลจำปาโมง ไปขึ้นกับตำบลบ้านผือ[2]

อาณาเขต[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลบ้านผือแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านหัวคู
 • หมู่ที่ 2 บ้านถ่อน
 • หมู่ที่ 3 บ้านผือ
 • หมู่ที่ 4 บ้านพลับ
 • หมู่ที่ 5 บ้านภูดิน
 • หมู่ที่ 6 บ้านแวง
 • หมู่ที่ 7 บ้านดง
 • หมู่ที่ 8 บ้านศรีสำราญ
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนวารี
 • หมู่ที่ 10 บ้านศรีสะอาด
 • หมู่ที่ 11 บ้านภูทอง
 • หมู่ที่ 12 บ้านถ่อนใหม่
 • หมู่ที่ 13 บ้านดงสำราญ
 • หมู่ที่ 14 บ้านจันทราราม

การปครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลหนองหัวคู ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

การคมนาคม[แก้]

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • วัดโนนสะอาด บ้านภูดิน ม.5
 • วัดป่าภูทอง บ้านภูทอง ม.11
 • วัดโพธิ์ชัยศรี บ้านแวง ม.6

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 22 เมษายน 2563.
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตตำบล ในจังหวัดอุดรธานี
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี