ตำบลทุ่งฝน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลทุ่งฝน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Thung Fon
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอทุ่งฝน
พื้นที่
 • ทั้งหมด85 ตร.กม. (33 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด5,673[1] คน
 • ความหนาแน่น66.74 คน/ตร.กม. (172.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41310
รหัสภูมิศาสตร์410701
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลทุ่งฝน เป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2514 ตั้งตำบลทุ่งฝน แยกออกจากตำบลบ้านเชียง[2]
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2519 แยกพื้นที่ตำบลทุ่งฝน และตำบลทุ่งใหญ่ จากอำเภอหนองหาน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งฝน[3] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอหนองหาน
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลทุ่งฝน เป็นเทศบาลตำบลทุ่งฝน[4] ด้วยผลของกฎหมาย
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เปลี่ยนแปลงชื่อองค์การบริหารตำบลทุ่งฝน เป็น องค์การบริหารตำบลกุดค้า[5]

อาณาเขต (ตำบล)[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลทุ่งฝน แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งฝน
 • หมู่ที่ 2 บ้านโนนสะอาด
 • หมู่ที่ 3 บ้านธาตุน้อย
 • หมู่ที่ 4 บ้านก่อสำราญ
 • หมู่ที่ 5 บ้านโพนสูง
 • หมู่ที่ 6 บ้านท่าช่วง
 • หมู่ที่ 7 บ้านกุดค้า
 • หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งฝน
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด
 • หมู่ที่ 10 บ้านกุดค้า
 • หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งฝน
 • หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งฝนพัฒนา
 • หมู่ที่ 13 บ้านศรีสงคราม

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลทุ่งฝน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลทุ่งฝน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งฝน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งฝน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน)

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียน

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 19 กรกฎาคม 2564.
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภาวาปี อำเภอหนองหาน อำเภอเพ็ญ อำเภอโนนสัง อำเภอบ้านตุง กิ่งอำเภอศรีธาตุ และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
 4. "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 116 (9 ก): 1–4. February 24, 1999.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 134 (ตอนพิเศษ 270 ง): 9. November 3, 2017.