ตำบลโนนสะอาด (อำเภอชุมแพ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลโนนสะอาด เป็นตำบลใน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา[แก้]

ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโนนหัน ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากตำบลโนนหันในวันที่ 24 ตุลาคม 2534 มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้านที่ให้ชื่อ "ตำบลโนนสะอาด" เนื่องจากว่าบ้านโนนสะอาดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตการปกครอง มีประชากรหนาแน่น ประชาชนในหมู่บ้านมีความพร้อมในการพัฒนามาก สามารถเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่นในตำบลจึงได้ชื่อว่า "บ้านโนนสะอาด

สภาพทั่วไปของตำบล[แก้]

ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอชุมแพ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 92 กิโลเมตร สถาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำเชิน เป็นแม่น้ำสายหลัก เหมาะแก่การเพาะปลูก

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

จำนวนประชากรของตำบล[แก้]

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,265 คน[แก้]

 • เป็นชาย 2,450 คน
 • เป็นหญิง 2,815 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล[แก้]

 • อาชีพหลัก ทำนา
 • อาชีพเสริม รับจ้าง ทำสวน

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล[แก้]

วัด[แก้]

 1. วัดแจ้งสว่างนอก
 2. วัดสระแก้ว บ้านเหมือดแอ่
 3. วัดสว่างศรีบุญเรือง
 4. วัดป่าโนนลาน
 5. วัดโนนสะอาด
 6. วัดโนนสำราญ
 7. วัดโนนบุรุษ
 8. วัดบึงสว่าง
 9. วัดโนนเรียน

โรงเรียน[แก้]

 1. โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว
 2. โรงเรียนบ้านโนนลาน
 3. โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ
 4. โรงเรียนโนนหันวิทยายน
 5. โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

สถานที่อื่นๆ[แก้]

 1. ที่ทำการเทศบาลตำบลโนนสะอาด
 2. ที่ทำการเทศบาลตำบลโนนหัน
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด
 4. ฝายชลประทาน 1 แห่ง
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
 6. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ค่ายมหาศักดิพลเสพ)