ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลหนองปลาหมอ (อำเภอโนนศิลา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลหนองปลาหมอ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Pla Mo
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโนนศิลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด29.56 ตร.กม. (11.41 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด4,477 คน
 • ความหนาแน่น151.45 คน/ตร.กม. (392.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40110
รหัสภูมิศาสตร์402502
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลหนองปลาหมอ เป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอโนนศิลา มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน

ประวัติ[แก้]

หนองปลาหมอ เป็นชุมชนเก่าแก่ที่เป็นศูนย์กลางของตำบลซึ่ง แต่ก่อนมีชื่อว่า "หนองตาหมอ" ที่เกิดจากหมอยาโบราณ ได้เดินทางมาขายยาโบราณบริเวณหนองน้ำใกล้หมู่บ้านและได้ล้มป่วยเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ณ หนองน้ำใกล้หมู่บ้าน ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า "หนองตาหมอ" จึงเพี้ยนมาเป็น "หนองปลาหมอ" จนได้นำเอามาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านว่า "หมู่ที่ 6, 14 บ้านหนองปลาหมอ ตำบลเปือยใหญ่" โดยอยู่ทางด้านทิศใต้ของตำบลเปือยใหญ่

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2538[1] ทางราชการจึงได้แยกออกมาตั้งเป็น "ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านไผ่" โดยมีการปกครองจำนวน 7 หมู่บ้านซึ่งโอนมาจากตำบลเปือยใหญ่ ต่อมาได้จัดตั้ง กิ่งอำเภอโนนศิลา จึงมีผลทำให้ตำบลหนองปลาหมอโอนมาขึ้นกับการปกครองของกิ่งอำเภอโนนศิลา จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2540 จึงได้แยกบ้านผัวหวาน ออกเป็น 2 หมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลหนองปลาหมอมีหมู่บ้านในเขตปกครองทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ขึ้นสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่น "องค์การบริการส่วนตำบลหนองปลาหมอ" ทั้งตำบล[2]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลหนองปลาหมอ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น[3]
 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลโนนแดง, ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลกุดเพียขอม, ตำบลบ้านแท่น, ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย[4]

1. บ้านหนองกุง (Ban Nong Kung) 5. บ้านผักหวาน (Ban Phak Wan)
2. บ้านศรีสง่า (Ban Si Sanga) 6. บ้านหนองปลาหมอ (Ban Nong Plamo)
3. บ้านหนองกุง (Ban Nong Kung) 7. บ้านหนองปลาหมอ (Ban Phak Wan)
4. บ้านห้วยเสียว (Ban Huay Siew) 8. บ้านผักหวาน (Ban Phak Wan)

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ หมู่ 8
 • วัดอัมพวัน หมู่ที่ 1[6]
 • วัดศิริธรรมมงคล หมู่ที่ 4
 • วัดอรัญญวาส หมู่ที่ 5
 • วัดบุตรสิมวราราม หมู่ที่ 5
 • วัดป่าดอนเจ้าปู่ตา หมู่ที่ 6
 • วัดสระบัวรอง บ้านหนองปลาหมอ
 • โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า (นักเรียน 138 คน)
 • โรงเรียนบ้านผักหวาน หมู่ 5 (นักเรียน 125 คน)
 • โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา หมู่ 1 (นักเรียน 200 คน) (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)
 • โรงเพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ หมู่ 6

อ้างอิง[แก้]

 1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านไผ่ แยกโอนจากตำบลเปือยใหญ่ อำเภอบ้านไผ่PDFาชกิจจานุเบกษา. 112.(73 ง):8-11. 12 กันยายน 2538
 2. ไทยตำบลดอดคอม. "ข้อมูลตำบลหนองปลาหมอ กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/402502 2543-2558 เก็บถาวร 2017-07-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. สืบค้น 5 กันยายน 2560
 3. กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น "ข้อมูลตำบล" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.kk.ru.ac.th/tb_np_nl.htm เก็บถาวร 2008-05-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน(ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลหนองปลาหมอ"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://khonkaen.kapook.com/ (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไป"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.nongplamo.go.th/base.php?content_id=6 2558 เก็บถาวร 2016-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทางสังคม"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.nongplamo.go.th/base.php?content_id=8 เก็บถาวร 2016-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2558. สืบค้น 6 กันยายน 2560.