ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลนาหนองทุ่ม (อำเภอชุมแพ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลนาหนองทุ่ม เป็นตำบลใน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ประชาชนของตำบลนาหนองทุ่มส่วนใหญ่จะอพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียงและจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสกลนคร โดยอพยพมาทำอาชีพการเกษตรปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วต่างๆ เนื่องจากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ต่อมาทางราชการได้ประกาศให้พื้นที่ ที่ใช้ในการปลูกพืชไร่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ทำให้มีการอพยพจากบริเวณดังกล่าวมาตั้งหมู่บ้านใหม่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บางส่วนไปรวมกับหมู่บ้านดั้งเดิม ซึ่งตั้งอยู่ก่อนแล้วนอกเขตอุทยานฯ เดิมตำบลนาหนองทุ่ม ขึ้นกับตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น และแยกจากตำบลโนนหัน เมื่อปี พ.ศ. 2506 มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน มีนายคำภู แพงไทย เป็นกำนันตำบลคนแรก และได้มีการขยายหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป็น 17 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ.2531 จึงได้แยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลนาหนองทุ่ม มี 8 หมู่บ้าน และตำบลหนองเขียด มี 9 หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน

รายนามกำนันตำบลนาหนองทุ่ม[แก้]

1.นายภู แพงไทย ปี 2506 - 2525
2.นายลบ หล้าบ้านโพน ปี 2525 - 2529
3.นางศรีนวล ศรีตรัย ปี 2529 - 2535
4.นายบุญหนัก โหน่งบึ้ง ปี 2535 - 2549
5.นายสงกรานต์ พุทธวงษ์ ปี 2549 - ปัจจุบัน

เขตการปกครอง[แก้]

เขตการปกครองของตำบลนาหนองทุ่ม มี 13 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ 1 บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม
หมู่ 2 บ้านโนนทองหลาง หมู่ 9 บ้านน้อยพัฒนา
หมู่ 3 บ้านห้วยอีเปาะ หมู่ 10 บ้านสระแก้ว
หมู่ 4 บ้านวังยาวใหญ่ หมู่ 11 บ้านซำผักหนาม
หมู่ 5 บ้านโนนชาด หมู่ 12 บ้านน้อยพรสวรรค์
หมู่ 6 บ้านโนนโก หมู่ 13 วังศักดา
หมู่ 7 บ้านวังยาวน้อย

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตั้งอยู่ห่างจาก อำเภอชุมแพ ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 120 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงลาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังยาวใหญ่ ตำบลนาหนองทุ่ม
 • ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าขอนแก่น
 • ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านโนนโก
 • โรงเรียนบ้านโนนโก (สาขาบ้านซำผักหนาม)
 • โรงเรียนบ้านวังยาว
 • โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม


อ้างอิง[แก้]