ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลโนนศิลา (อำเภอโนนศิลา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลโนนศิลา
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Non Sila
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโนนศิลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด100.91 ตร.กม. (38.96 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2559)
 • ทั้งหมด4,507 คน
 • ความหนาแน่น44.66 คน/ตร.กม. (115.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40110
รหัสภูมิศาสตร์402501
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลโนนศิลา เป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอโนนศิลา มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการอำเภอโนนศิลา[1]

ประวัติ[แก้]

โนนศิลา มีที่มาว่า เมื่อครั้งก่อนนานมาแล้วมีเนินเขาศิลาทรายโผล่ขึ้นกลางลำห้วยแตนมองดูเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกศิลาทรายจะมีสีเหลืองอร่าม จนกระทั่งต่อมาเนินเขาศิลาทรายได้ถูกกระแสน้ำลำห้วยพัดหายไป จึงได้นำเอามาตั้งเป็นชื่อ "หมู่ที่ 23 บ้านโนนศิลา ตำบลเปือยใหญ่"

โดยแรกเริ่มเดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตำบลเปือยใหญ่ อำเภอบ้านไผ่ จนต่อมามีผู้คนอพยพถิ่นฐานมาอาศัยอยู่และทำมาหากินริมถนนมิตรภาพ และใกล้สถานีรถไฟบ้านหัน โดยการคมนาคมสะดวกผู้คนก็เริ่มมากขึ้น จึงทำให้ทางราชการจัดตั้งเป็นตำบลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ ขึ้นเมื่อราววันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2512[2] ต่อมากระทรวงมหาดไทยประกาศให้พื้นที่บางส่วนตำบลโนนศิลา อำเภอบ้านไผ่ จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลโนนศิลา ต่อมาคือเทศบาลตำบลโนนศิลา และพื้นทีบางส่วนนอกเขตสุขาภิบาลโนนศิลา ได้มีการจัดตั้งเป็นสภาตำบลโนนศิลา แล้วสภาตำบลถูกยุบรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จนได้มีการยกฐานะตำบลโนนศิลาเป็น กิ่งอำเภอโนนศิลา และอำเภอโนนศิลา ตามลำดับมา โดยปัจจุบันตำบลโนนศิลามีหมู่บ้านในปกครองทังหมด 7 หมู่บ้าน[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลโนนศิลา เป็นศูนย์กลางราชการอำเภอโนนศิลา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
 • ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลปอแดง, ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย[3]

1. บ้านโนนศิลา (ฺBan Non Sila) 5. บ้านตอประดู่ (Ban Tho Praduu)
2. บ้านเหล่าโนนคูณ (Ban Lao Nonkhun) 6. บ้านระหอกโพธิ์ (Ban Ra Hokphoi)
3. บ้านนานิคม (Ban Na Nikho) 7. บ้านหลุบคา (Ban Lub Kha)
4. บ้านขอนสัก (Ban Khon Sak)

รอจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน

 • ชุมชนน้อยโนนทองหนองทับม้า หมู่ที่ 2
 • ชุมชนขอนสักน้อย หมู่ที่ 4
 • ชุมชนตอประดู่น้อย หมู่ที่ 5

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลโนนศิลาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

ประชากร[แก้]

ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประชากรเรียงลำดับดังต่อไปนี้[6][7]

ชุมชน หมู่ที่ พื้นที่ ประชากร ความหนาแน่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตร.กม.) (คน) พ.ศ. 2557 (คน/ตร.กม.)
บ้านโนนศิลา 1 12 606 255.41 เทศบาลตำบลโนนศิลา
บ้านเหล่าโนนคูณ 2 782
บ้านนานิคม 3 328
บ้านขอนสัก 4 706
บ้านตอประดู่ 5 643
บ้านเหล่าโนนคูณ 2 28.66 296 50.34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ
บ้านขอนสัก 4 93
บ้านตอประดู่ 5 77
บ้านระหอกโพธิ์ 6 405
บ้านหลุบคา 7 572
รวม 7 หมู่บ้าน 40.66 4,507 100.91 -

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 ไทยตำบลดอดคอม. "ข้อมูลตำบลโนนศิลา กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thaitambon.com/tambon/402501 เก็บถาวร 2017-10-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2543-2558. สืบค้น 5 กันยายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งตำบลโนนศิลา แยกจากตำบลเปือยใหญ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา86.(67):2275-2276. 22 กรกฎาคม 2512.
 3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลโนนศิลา"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.comB2 (ม.ป.ป.). สืบค้น 5 กันยายน 2560.
 4. เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://nonsila.go.th/public/history/data/index/menu/22 2559[ลิงก์เสีย]. สืบค้น 5 กันยายน 2560.
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไป"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.nongplamo.go.th/base.php?content_id=6 เก็บถาวร 2016-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2558. สืบค้น 5 กันยายน 2560.
 6. สถิติประชากรในเขตตำบลโนนศิลา (ทต.)http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showVillageData.php?rcode=40692501&statType=1&year=59
 7. สถิติประชากรในเขตตำบลโนนศิลา (อบต.)http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showVillageData.php?rcode=40252501&statType=1&year=59