ตำบลภูเวียง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตำบลภูเวียง เป็นตำบลใน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประวัติ[แก้]

ตำบลภูเวียงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบ้านเรือน โดยแยกการปกครองออกจากตำบลเรือเมื่อปี 2537 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลจำนวน 4 หมู่บ้านและอยู่ในความปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลอีก 4 หมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วย บ้านนาก้านเหลือง บ้านโคกพัฒนา บ้านดอนหัน บ้านภูเวียง บ้านบุ่งมะไฟ บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านโพนเพ็ก และบ้านโพนเพ็ก

ประชากร[แก้]

ตำบลภูเวียงประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน 1,757 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 5,362 คน (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556)

พื้นที่[แก้]

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบติดภูเขา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,829 ไร่ เป็นตำบลที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอซึ่งมีสาธารณูปโภคครบถ้วน ทางด้านทิศตะวันติดภูเขาภูเวียง มีต้นน้ำลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึงอยู่ทั่วไป

อาชีพ[แก้]

อาชีพหลัก ทำนา ค้าขาย อาชีพเสริม ปลูกผัก ปลูกอ้อย เลี้ยงไหม

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตั้งอยู่ห่างจาก จังหวัดขอนแก่น 68 กิโลเมตร

อ้างอิง[แก้]