ตำบลบ้านหัน (อำเภอโนนศิลา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลบ้านหัน
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Han
ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอโนนศิลา
พื้นที่
 • ทั้งหมด79.42 ตร.กม. (30.66 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2557)
 • ทั้งหมด10,581 คน
 • ความหนาแน่น133.22 คน/ตร.กม. (345.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 40110
รหัสภูมิศาสตร์402503
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลบ้านหัน เป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอโนนศิลา มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

ประวัติ[แก้]

บ้านหัน แต่ดั้งเดิมเมื่อราวปี พ.ศ. 2474 ขึ้นสังกัดการปกครองเป็น หมู่ 10 ตำบลแคนเหนือ อำเภอชนบท จนต่อมาราว พ.ศ. 2482 ทางราชการจึงตั้งจัด "กิ่งอำเภอบ้านไผ่" ตำบลแคนเหนือจึงได้ย้ายมาสังกัดกิ่งอำเภอบ้านไผ่ ซึ่งในขณะนั้นตำบลแคนเหนือมีทั้งหมด 46 หมู่บ้าน จึงยากต่อการปกครองดูแลไม่ทั่วถึง เมื่อราววันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495[1] บ้านหัน ซึ่งอยู่ห่างไกลจากการปกครอง ทางราชการจึ่งยกฐานะขึ้นเป็น "ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอบ้านไผ่" โดยได้แยกโอนออกมาจากตำบลแคนเหนือ

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 ทางราชการได้แยกโอนตำบลบ้านหัน[2] โดยนำเอาหมู่บ้านทางได้ทิศตะวันออก ได้แก่ บ้านป่าป่อ บ้านหนองดู่ บ้านดอนเปือย บ้านเสือเฒ่า ซึ่งเห็นว่าห่างไกลที่ตั้งศูนย์ราชการใหม่ จึงขอยกฐานะหมู่บ้านป่าปอขึ้นเป็น "ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่"

จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2539 [3]ตำบลบ้านหัน อำเภอบ้านไผ่ มีประชากรหนาแน่น พื้นที่กว้างขวาง มีหมู่บ้านในเขตการปกครองรวมทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ประกอบกับอำเภอบ้านไผ่ มีเขตการปกครองมากถึง 25 ตำบล ทางราชการจึงเห็นสมควรยกฐานะตำบลอันห่างไกลจากการปกครองของอำเภอบ้านไผ่ขึ้นเป็น "กิ่งอำเภอ" โดยทางราชการได้เห็นสมควรยกฐานะตำบลบ้านหัน ขึ้นเป็น "กิ่งอำเภอบ้านหัน" ทางทิศใต้ของอำเภอบ้านไผ่ รวมการปกครองเป็น 5 ตำบล โดยก่อสร้างศูนย์ราชการก่อสร้าง ณ บริเวณป่าโคกห้วยทราย บ้านห้วนแคน ตำบลบ้านหัน แต่ในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 ตำบล "ไม่เห็นชอบด้วย" เนื่องจากบริเวณป่าโคกห้วยทราย ไม่เป็นที่ตั้งกึ่งกลางของพื้นทีที่แยกออกมา จึงทำให้ประชาชนทางด้านฝั่งตะวันตกอยู่ห่างไกลศูนย์ราชการแห่งใหม่ ซึ่งอาจจะลำบากต่อการเดินทางมาติดต่อราชการ จึงได้ลงมติเห็นชอบตั้งศูนย์ราชการใหม่ที่โคกสาธารณประโยชน์ หมู่ 2 ตำบลโนนศิลา และมีลงมติเห็นชอบให้ใช้ชื่อว่า "กิ่งอำเภอโนนศิลา" ปัจจุบัน

ปัจจุบันตำบลบ้านหัน อยู่ในเทศบาลตำบลโนนศิลา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน โดยเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง[4]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน ประกอบด้วย[5]

1. บ้านหัน (Ban Han) 9. บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ (Ban Nong Namkhun North)
2. บ้านถนนงาน (Ban Tha Nonnga) 10. บ้านหนองแวง (Ban Nong Wang)
3. บ้านหนองไฮ (Ban Nong Hi) 11. บ้านหนองไฮน้อย (Ban Nong Hinoi)
4. บ้านห้วยแคน (Ban Huay Khaen) 12. บ้านหนองแวงน้อย (Ban Nong Wangnoi)
5. บ้านวังยาว (Ban Wang Yao) 13. บ้านหนองทุ่ม (Ban Nong Thum)
6. บ้านหนองขี้เห็น (Ban Nong Kheehan) 14. บ้านกุดหลง (Ban Kud Long)
7. บ้านห้างข้าว (Ban Hang Khaoo) 15. บ้านดอนกู่ (Ban Don Kuu)
8. บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ (Ban Nong Namkhun North) 16. บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ (Ban Nong Namkhun North)

รอจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน

  • ชุมชนโนนทัน หมู่ที่ 1
  • ชุมชนกองประจำ หมู่ที่ 13

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

ประชากร[แก้]

ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ประชากรเรียงลำดับดังต่อไปนี้

ชุมชน หมู่ที่ พื้นที่ ครัวเรือน ประชากร ความหนาแน่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(ตร.กม.) (หลัง) (คน) พ.ศ. 2557 (คน/ตร.กม.)
บ้านหัน 1 4 241 1,144 621.25 ์Nonsila.png เทศบาลตำบลโนนศิลา
บ้านถนนงาม 2 279 1,341
บ้านหนองไฮ 3 75.42 117 468 199 ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน.png องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน
บ้านห้วยแคน 4 136 595
บ้านวังยาว 5 269 981
บ้านหนองขี้เห็น 6 215 939
บ้านห้างข้าว 7 134 476
บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 8 137 566
บ้านหนองน้ำขุ่นใต้ 9 149 625
บ้านหนองแวง 10 111 464
บ้านหนองไฮน้อย 11 236 905
บ้านหนองแวงน้อย 12 206 762
บ้านหนองทุ่ม 13 65 233
บ้านกุดหลง 14 59 221
บ้านดอนกู่ 15 70 283
บ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ 16 141 578
รวม 16 79.42 2,565 10,581 133.23 -

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งตำบลบ้านหัน อำเภอบ้านไผ่ แยกโอนจากตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่.PDFราชกิจจานุเบกษา. 67.(69):4054. 11 พฤศจิกายน 2495
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งตำบลป่าปอ แยกออกจากตำบลบ้านหัน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น.PDFราชกิจจานุเบกษา96.(128):2747-2748. 31กรกฎาคม 2522.
  3. ไทยตำบลดอดคอม. "ข้อมูลตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.thaitambon.com/tambon/402503 เก็บถาวร 2017-07-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2543-2558. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
  4. กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น "ข้อมูลตำบล" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.kk.ru.ac.th/tb_bh_nl.htm เก็บถาวร 2008-05-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.
  5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลบ้านหัน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com 9 (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.
  6. เทศบาลตำบลโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://nonsila.go.th/public/history/data/index/menu/22 2559[ลิงก์เสีย]. สืบค้น 6 กันยายน 2560.
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน จังหวัดขอนแก่น. "สภาพทั่วไป อบต.บ้านหัน" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.banhan.go.th/page.php?id=3440 เก็บถาวร 2019-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.