แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ *
Welterbe.svg  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
Daimonzaka28-640.jpg
เส้นทางแสวงบุญ
พิกัด33°50′N 135°46′E / 33.833°N 135.767°E / 33.833; 135.767พิกัดภูมิศาสตร์: 33°50′N 135°46′E / 33.833°N 135.767°E / 33.833; 135.767
ประเทศ ญี่ปุ่น
จังหวัดนาระ
จังหวัดวากายามะ
จังหวัดมิเอะ
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(ii) (iii) (vi) (vi)
อ้างอิง1142
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2547 (คณะกรรมการสมัยที่ 28)
พื้นที่506.4 ha (1,251 เอเคอร์)
พื้นที่กันชน12,100 ha (30,000 เอเคอร์)
แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ
ที่ตั้งของแหล่งมรดกโลก ในประเทศญี่ปุ่น
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ คือแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ประกอบด้วย 3 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าและป่าโบราณที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งบางแห่งนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 9 และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ได้แก่ เขาโคยะ โยชิโนะ และคูมาโนะ กับเส้นทางแสวงบุญที่เชื่อมต่อกันไปสู่เมืองหลวงเก่านาระและเกียวโต

มรดกโลก[แก้]

แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ที่นครซูโจว ประเทศจีน ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  • (ii) - เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใด ๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
  • (iii) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
  • (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
  • (vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

รายชื่อสถานที่[แก้]

ชื่อ ประเภท ที่ตั้ง ภาพ
ภูเขาโยชิโนะ natureภูเขา nara yoshino yoshinoเมืองโยชิโนะ อำเภอโยชิโนะ จังหวัดนาระ Cherry blossoms at Yoshinoyama 01.jpg
ศาลเจ้าโยชิโนมิกูมาริ shrineศาลเจ้าชินโต nara yoshino yoshinoเมืองโยชิโนะ อำเภอโยชิโนะ จังหวัดนาระ Yoshino Mikumari Shrine Main Hall 001.jpg
ศาลเจ้าคิมปุ shrineศาลเจ้าชินโต nara yoshino yoshinoเมืองโยชิโนะ อำเภอโยชิโนะ จังหวัดนาระ Konbu Shrine, Yoshino02.JPG
วัดคิมปุเซ็ง วัดพุทธชูเง็นโดชูเง็นโด/วัดพุทธ nara yoshino yoshinoเมืองโยชิโนะ อำเภอโยชิโนะ จังหวัดนาระ Kinpusenji Yoshino Nara02n4272.jpg
ศาลเจ้าโยชิมิซุ shrineศาลเจ้าชินโต nara yoshino yoshinoเมืองโยชิโนะ อำเภอโยชิโนะ จังหวัดนาระ Yoshimizu-jinja Yoshino Nara04.n3200.jpg
วัดโอมิเนซัง temple shugendoวัดชูเง็นโด nara yoshino tenkawaหมู่บ้านเท็งกาวะ อำเภอโยชิโนะ จังหวัดนาระ Oominesanji stairs.jpg
ศาลเจ้าคูมาโนฮงงู shrineศาลเจ้าชินโต wakayama tanabeนครทานาเบะ จังหวัดวากายามะ Shrine Kumano hongu torii01.jpg
ศาลเจ้าคูมาโนฮายาตามะ shrineศาลเจ้าชินโต wakayama mieนครชิงงู จังหวัดวากายามะ,
เมืองคิโฮ อำเภอมินามิมูโระ จังหวัดมิเอะ
Kumanohayatama-taisha10s4s4440.jpg
ศาลเจ้าคูมาโนนาจิ shrineศาลเจ้าชินโต wakayama higashimuro nachikatsuuraเมืองนาจิคัตสึอูระ อำเภอฮิงาชิมูโระ จังหวัดวากายามะ Kumanonachitaisha8473.jpg
วัดเซงันโตะ temple tendaiวัดพุทธเท็นได wakayama higashimuro nachikatsuuraเมืองนาจิคัตสึอูระ อำเภอฮิงาชิมูโระ จังหวัดวากายามะ Three-storied Pagoda of Seiganto-ji and Nachi Falls 201808.jpg
น้ำตกนาจิ natureน้ำตก wakayama higashimuro nachikatsuuraเมืองนาจิคัตสึอูระ อำเภอฮิงาชิมูโระ จังหวัดวากายามะ Nachi Falls002.JPG
ป่าดงดิบนาจิ natureป่า wakayama higashimuro nachikatsuuraเมืองนาจิคัตสึอูระ อำเภอฮิงาชิมูโระ จังหวัดวากายามะ Daimonzaka8562.JPG
วัดฟูดารากูซัง temple tendaiวัดพุทธเท็นได wakayama higashimuro nachikatsuuraเมืองนาจิคัตสึอูระ อำเภอฮิงาชิมูโระ จังหวัดวากายามะ Fudarakusanji04s2010.jpg
ศาลเจ้านิอุตสึฮิเมะ shrineศาลเจ้าชินโต wakayama ito katsuragiเมืองคัตสึรางิ อำเภออิโตะ จังหวัดวากายามะ Niutsuhime-jinja romon.jpg
วัดคงโงบุ temple shingonวัดพุทธชิงงง wakayama ito koyaเมืองโคยะ อำเภออิโตะ จังหวัดวากายามะ Danjogaran Koyasan12n3200.jpg
วัดจิซง temple shingonวัดพุทธชิงงง wakayama ito kudoyamaเมืองคูโดยามะ อำเภออิโตะ จังหวัดวากายามะ Jison-in Two-storey pagoda.jpg
ศาลเจ้านิอูกันโชฟุ shrineศาลเจ้าชินโต wakayama ito kudoyamaเมืองคูโดยามะ อำเภออิโตะ จังหวัดวากายามะ Niukanshobujinja 02.JPG
เส้นทางจาริกโอมิเนโอกูงาเกะ trailเส้นทางจาริก wakayama naraหมู่บ้านระหว่างจังหวัดนาระกับจังหวัดวากายามะ Okunosenbon Yoshino Nara01n4272.jpg
เส้นทางจาริกคูมาโนซังเก trailเส้นทางจาริก wakayama mieจากจังหวัดมิเอะถึงวากายามะ Daimonzaka28-640.jpg
เส้นทางจาริกโคยาซันโจอิชิ trailเส้นทางจาริก wakayama itoหมู่บ้านในอำเภออิโตะ จังหวัดวากายามะ Koyasan Choishimichi 01.JPG

อ้างอิง[แก้]