แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ *
Daimonzaka28-640.jpg
เส้นทางแสวงบุญ
ประเทศ  ญี่ปุ่น
จังหวัดนะระ
จังหวัดวะกะยะมะ
จังหวัดมิเอะ
ประเภท มรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา (ii) (iii) (vi) (vi)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน 2547 (คณะกรรมการสมัยที่ 28)

แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ คือแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ประกอบด้วย 3 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าและป่าโบราณที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งบางแห่งนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 9 และได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ได้แก่ เขาโคยะซาน โยะชิโนะ และคุมะโนซัง กับเส้นทางแสวงบุญที่เชื่อมต่อกันไปสู่เมืองหลวงเก่านะระและเกียวโตะ

มรดกโลก[แก้]

แหล่งศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ที่เมืองซูโจว ประเทศจีน ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  • (ii) - เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใด ๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
  • (iii) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
  • (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
  • (vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

รายนามสถานที่[แก้]

ชื่อ ประเภท ที่ตั้ง ภาพ
ภูเขาโยะชิโนะ natureภูเขา nara yoshino yoshinoYoshino-chō, อำเภอโยะชิโนะ, จังหวัดนะระ Cherry blossoms at Yoshinoyama 01.jpg
ศาลเจ้าโยะชิโนะ มิกุมะริ shrineศาลเจ้าชินโต nara yoshino yoshinoYoshino-chō, อำเภอโยะชิโนะ, จังหวัดนะระ Yoshino-Mikumari Shrine01.jpg
ศาลเจ้าคิมปุ shrineศาลเจ้าชินโต nara yoshino yoshinoYoshino-chō, อำเภอโยะชิโนะ, จังหวัดนะระ Konbu Shrine, Yoshino02.JPG
วัดคิมปุเซ็ง วัดพุทธชุเง็นโดชุเง็นโด/วัดพุทธ nara yoshino yoshinoYoshino-chō, อำเภอโยะชิโนะ, จังหวัดนะระ Kinpusenji Yoshino Nara02n4272.jpg
ศาลเจ้าโยะชิมิซุ shrineศาลเจ้าชินโต nara yoshino yoshinoYoshino-chō, อำเภอโยะชิโนะ, จังหวัดนะระ Yoshimizu-jinja Yoshino Nara04.n3200.jpg
วัดโอมินะซัง temple shugendoวัดชุเง็นโด nara yoshino tenkawaTenkawa-mura, อำเภอโยะชิโนะ, จังหวัดนะระ Oominesanji stairs.jpg
ศาลเจ้าคุมะโนะ ฮงงู shrineศาลเจ้าชินโต wakayama tanabeทะนะเบะ, จังหวัดวะกะยะมะ Shrine Kumano hongu torii01.jpg
ศษลเจ้าคุมะโนะ ฮะยะตะมะ shrineศาลเจ้าชินโต wakayama mieShingū-shi, จังหวัดวะกะยะมะ;
Kiho-chō, อำเภอมินะมิมุโระ, จังหวัดมิเอะ
Kumanohayatama-taisha10s4s4440.jpg
ศาลเจ้าคุมะโนะ นะชิ shrineศาลเจ้าชินโต wakayama higashimuro nachikatsuuraNachikatsuura-chō, อำเภอฮิงะชิมุโระ, จังหวัดวะกะยะมะ Kumanonachitaisha8473.jpg
วัดเซงันโตะ temple tendaiวัดพุทธเท็นได wakayama higashimuro nachikatsuuraNachikatsuura-chō, อำเภอฮิงะชิมุโระ, จังหวัดวะกะยะมะ Seigantoji8488.JPG
น้ำตกนะชิ natureน้ำตก wakayama higashimuro nachikatsuuraNachikatsuura-chō, อำเภอฮิงะชิมุโระ, จังหวัดวะกะยะมะ Nachi Falls002.JPG
ป่าดงดิบนะชิ natureป่า wakayama higashimuro nachikatsuuraNachikatsuura-chō, อำเภอฮิงะชิมุโระ, จังหวัดวะกะยะมะ Daimonzaka8562.JPG
วัดฟุดะระกุซัง temple tendaiวัดพุทธเท็นได wakayama higashimuro nachikatsuuraNachikatsuura-chō, อำเภอฮิงะชิมุโระ, จังหวัดวะกะยะมะ Fudarakusanji04s2010.jpg
ศาลเจ้านิอุสึฮิเมะ shrineศาลเจ้าชินโต wakayama ito katsuragiKatsuragi-chō, อำเภออิโตะ, จังหวัดวะกะยะมะ Niutsuhime-jinja romon.jpg
วัดคงโงบุ temple shingonวัดพุทธชิงงง wakayama ito koyaKōya-chō, อำเภออิโตะ, จังหวัดวะกะยะมะ Danjogaran Koyasan12n3200.jpg
วัดจิซง temple shingonวัดพุทธชิงงง wakayama ito kudoyamaKudoyama-chō, อำเภออิโตะ, จังหวัดวะกะยะมะ Jisonin tahoto.jpg
ศาลเจ้านิอุกังโชฟุ shrineศาลเจ้าชินโต wakayama ito kudoyamaKudoyama-chō, อำเภออิโตะ, จังหวัดวะกะยะมะ Niukanshobujinja 02.JPG
เส้นทางจาริกโอมิเนะ โอะกุงะเกะ trailเส้นทางจาริก wakayama naraหมู่บ้านระหว่างจังหวัดนะระกับจังหวัดวะกะยะมะ Okunosenbon Yoshino Nara01n4272.jpg
เส้นทางจาริกคุมะโนะ ซังเก trailเส้นทางจาริก wakayama mieจากจังหวัดมิเอะถึงวะกะยะมะ Daimonzaka28-640.jpg
เส้นทางจาริกโคยะซัง โชอิชิ trailเส้นทางจาริก wakayama itoหมู่บ้านในอำเภออิโตะ, จังหวัดวะกะยะมะ Koyasan Choishimichi 01.JPG

อ้างอิง[แก้]