ข้ามไปเนื้อหา

บูร์คันคัลดุน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภูเขาใหญ่บูร์คันคัลดุนและภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์โดยรอบ *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
โอโวโอ
ประเทศมองโกเลีย
ประเภทมรดกโลกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(iv) (vi)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2558 (คณะกรรมการสมัยที่ 39)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ภูเขาบูร์คันคัลดุน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมองโกเลีย อยู่ตอนกลางของเทือกเขาเคนติอี ที่ซึ่งที่ราบอันกว้างใหญ่ของมองโกเลียไปบรรจบกับป่าสนเขาไซบีเรีย ของประเทศรัสเซีย

ภูเขาบูร์คันคัลดุน มีความเชื่อมโยงกับการบูชาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งแม่น้ำและโอโวโอ (Ovoo: กองหินของคนทรง) ด้วยพิธีการต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างพิธีกรรมของคนทรงในยุคโบราณ และพิธีการของศาสนาพุทธ ภูเขาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่า เป็นที่เกิดและที่ฝังศพของ เจงกีส ข่าน ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิมองโกล และพบหลักฐานว่า เจงกีส ข่าน สร้างการบูชาภูเขาขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีแก่ชาวมองโกล

มรดกโลก[แก้]

ภูเขาใหญ่บูร์คันคัลดุนและภูมิทัศน์ศักดิ์สิทธิ์โดยรอบได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 39 เมื่อปี 2558 ที่เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนีด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  • (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
  • (vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์