ซันซา พุทธอารามบนภูเขาในเกาหลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ซันซา พุทธอารามบนภูเขาในเกาหลี *
Welterbe.svg  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
Beopjusa Temple Stay South Korea.jpg
ประเทศ เกาหลีใต้
ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา(iii)
อ้างอิง1562
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2562 (คณะกรรมการสมัยที่ 42)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

ซันซา พุทธอารามบนภูเขาในเกาหลี (เกาหลี: 산사, 한국의 산지승원; อังกฤษ: Sansa, Buddhist Mountain Monasteries in Korea; ฝรั่งเศส: Sansa, monastères bouddhistes de montagne en Corée) เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยวัดพุทธมหายานสำคัญจำนวน 7 แห่งใน 5 จังหวัดที่สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึง 9 จากจำนวนพุทธอารามที่ตั้งอยู่บนภูเขาของเกาหลีใต้ทั้งสิ้น 785 แห่ง[1]

คำว่า ซันซา ประกอบด้วยคำสองคำ คือ ซัน (산/山) ที่แปลว่า "ภูเขา" และ ซา (사/寺) ที่แปลว่า "วัด"

แหล่งมรดกโลก[แก้]

ซันซา พุทธอารามบนภูเขาในเกาหลีขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 42 เมื่อ พ.ศ. 2562 ที่กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  • (iii) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

สถานที่ขึ้นทะเบียน[แก้]

ID ・ ภาพ สถานที่ ที่ตั้ง ขนาด(เฮกตาร์ พื้นที่กันชน(เฮกตาร์)
1562-001
양산통도사삼층석탑1.jpg
ทงโดซา
Tongdosa Temple, เกาหลี통도사; ฮันจา通度寺
ยังซัน จังหวัดคย็องซังใต้ 7.87 84.14
สร้างเมื่อ ค.ศ. 646 โดยภิกษุชาจัง (Jajang)[2][3] มีสภาพดังที่เห็นในปัจจุบันเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17[2]
1562-002
부석사 삼층석탑 (2 ).jpg
พูซ็อกซา
Buseoksa Temple, เกาหลี부석사; ฮันจา浮石寺
ย็องจู จังหวัดคย็องซังเหนือ 7.08 47.09
สร้างเมื่อ ค.ศ. 676 โดยภิกษุอึยซัง (Uisang)[2] วิหารไม้ภายในวัดที่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 13 นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลี[2]
1562-003
안동봉정사전경.jpg
พงจ็องซา
Bongjeongsa Temple, เกาหลี봉정사; ฮันจา鳳停寺
อันดง จังหวัดคย็องซังเหนือ 5.30 75.05
สร้างเมื่อ ค.ศ. 677[4] โดยศิษย์ของภิกษุอึยซัง[5] วิหารภายในวัดปรากฎร่องรอยศิลปะแบบชิลลา และนับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลี[6]
1562-004
Beopjusa Temple Stay South Korea.jpg
พ็อบจูซา
Beopjusa Temple, เกาหลี법주사; ฮันจา法住寺
โพอึน จังหวัดชุงช็องเหนือ 11.22 190.03
แรกสร้างเมื่อ ค.ศ. 553[7] ถูกทำลายครั้งญี่ปุ่นรุกรานเกาหลี (ค.ศ. 1592–1598) มีสภาพดังที่เห็นในปัจจุบันเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 17[2] อาคารเจดีย์ภายในวัดเป็นเจดีย์ห้าชั้นดั้งเดิมแห่งเดียวของเกาหลีที่เหลืออยู่ถึงปัจจุบัน[7]
1562-005
20140809 마곡사 대광보전.jpg
มากกซา
Magoksa Temple, เกาหลี마곡사; ฮันจา麻谷寺
คงจู จังหวัดชุงช็องใต้ 3.91 62.66
แรกสร้างเมื่อ ค.ศ. 640[8] ถูกทำลายครั้งญี่ปุ่นรุกรานเกาหลี (ค.ศ. 1592–1598) มีสภาพดังที่เห็นในปัจจุบันเมื่อศตวรรษที่ 18[2]
1562-006
Seonamsa 11-06844.JPG
ซอนัมซา
Seonamsa Temple, เกาหลี선암사; ฮันจา仙巖寺
ซุนช็อน จังหวัดช็อลลาใต้ 9.67 246.16
แรกสร้างเมื่อ ค.ศ. 529[9] ถูกทำลายครั้งญี่ปุ่นรุกรานเกาหลี (ค.ศ. 1592–1598) มีสภาพดังที่เห็นในปัจจุบันเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 19[2]
1562-007
Daeheungsa 11-03886.JPG
แทฮึงซา
Daeheungsa Temple, เกาหลี대흥사; ฮันจา大興寺
แฮนัม จังหวัดช็อลลาใต้ 10.38 617.98
สร้างเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 9 แต่มีสภาพดังที่เห็นในปัจจุบันเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 19[2]

อ้างอิง[แก้]