พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์ของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ ณ ที่จังหวัดต่าง ๆ ได้แก่

 1. ที่บริเวณทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในบริเวณใกล้เคียงกับทุ่งภูเขาทองและพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เป็นลักษณะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึก ประดิษฐานบนแท่นและลานหินสีขาว ออกแบบก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง (กรมโยธาธิการในขณะนั้น) กระทรวงมหาดไทย เป็นโครงการต่อเนื่องจากพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย
 2. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระบรมรูปประทับช่วงบนพระคชาธาร พระแสงดาบพาดพระเพลา นายควาญช้างและท้ายช้าง สร้างในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542
 3. พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านหน้าเจดีย์ยุทธหัตถี เป็นรูปทรงช้าง
 4. ที่วัดไชยนาวาส จังหวัดสุพรรณบุรี องค์อนุสาวรีย์ประทับยืน
 5. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 6. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 7. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทร์ (สถานประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) จังหวัดพิษณุโลก
 8. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก
 9. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 10. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 11. พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ณ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 12. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 13. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา