สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาอังกฤษDepartment of Applied Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Mahasarakham university
ที่อยู่คณะแพทยศาสตร์ (อาคาร 4 ชั้น) เลขที่ 79/99 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
อักษรย่อATM
สีประจำภาควิชา     สีเขียวไพล
สถานปฏิบัติการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เว็บไซต์www.med.msu.ac.th


สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในด้านการแพทย์แผนไทย รับนิสิตรุ่นแรกปี 2545 เดิมทีเป็นสาขาในคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และในปี 2547 จึงได้โอนมาสังกัดยังคณะแพทยศาสตร์ และเป็นโครงการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ในอนาคต

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกและรับนิสิตรุ่นแรกในปี 2545 ในฐานะสาขาวิชาของคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547 จึงได้โอนมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ โดยมีนิสิต 84 คน จำนวน 2 รุ่น และได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งให้บริการตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่ หัตถเวช อายุรเวช เภสัชกร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549

การศึกษา 2550 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 และได้รับการรับรองจากกองประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 รวมทั้งในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เปลี่ยนเป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และเปิดสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2550[1]

ปัจจุบัน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการจัดตั้งเป็นคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Faculty of Allied Health Sciences, Mahasarakham university)

สีประจำสาขา[แก้]

     สีเขียวไพล สีประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบันหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เปิดสอนเพียง 1 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[2]
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

หลักสูตรที่คาดว่าจะเปิดในอนาคต[แก้]

หลักสูตรที่คาดว่าจะเปิดสอนในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประวัติสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2021-01-19. สืบค้นเมื่อ 2021-03-26.
  2. "หลักสูตร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2021-03-01. สืบค้นเมื่อ 2021-03-26.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]