ผู้ใช้:V i P/กระบะทราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ผู้ใช้:V i P
คุยกับผู้ใช้:V i P
ผู้ใช้:V i P
หน้าผู้ใช้
(EnglishFrançaisEspañol)
(Commons)
พูดคุย
(EnglishFrançaisEspañol)
(Commons)
อีเมล์

ผู้ใช้:V i P/กระบะทราย
ผู้ใช้:V i P
ผู้ใช้:V i P
ผู้ใช้:V i P/คู่มือ
กระบะทราย

จำนวนเรื่องที่เขียน

เรื่องที่เขียน

คู่มือ

กระบะทรายฝรั่งเศสกระบะทรายอื่นๆ

ผู้ใช้:V i P/กล่องสร้างบทความใหม่

รายนามรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่งอื่น
1 พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 13 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2 นายดิเรก ชัยนาม 17 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
3 นายเดือน บุนนาค 18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
41 พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ์ 22 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 รัฐมนตรี
42 23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
51 จอมพลผิน ชุณหะวัณ 24 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
52 25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 19 เมษายน พ.ศ. 2499 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

รายนามประธานรัฐสภาไทย[แก้]

ไทย   ประธานรัฐสภาไทย   ไทย
(พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน)
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1
(1)
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 1 กันยายน พ.ศ. 2475
2 เจ้าพระยาพิชัยญาติ
(ดั่น บุนนาค)
ประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 กันยายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

USA[แก้]

HOME[แก้]

ผลงาน

โครงการวิกิประเทศฝรั่งเศสและสถานีย่อย:ประเทศฝรั่งเศส
สร้างบทความใหม่

แม่แบบ / หมวดหมู่

เปลี่ยนทาง (Redirect)


แก้ไข

บทความ

แม่แบบ / หมวดหมู่