แม่แบบ:การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส พ.ศ. 2550

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
· ·
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส 10 และ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2550
พรรคการเมือง รอบแรก รอบสอง รวมที่นั่ง
ในรัฐสภา
คะแนนเสียง เปอร์เซนต์ ที่นั่ง คะแนนเสียง เปอร์เซนต์
พรรคสหภาพเพื่อการเคลื่อนไหวของปวงชน (UMP) 10,289,028 39.54% 98 9,463,408 46.37% 313
พรรคกลางใหม่ (NC) 616,443 2.37% 7 432,921 2.12% 22
พรรคการเมืองปีกขวาอื่นๆ 641,600 2.47% 2 238,585 1.17% 9
พรรคขบวนการเพื่อฝรั่งเศส (MPF) 312,587 1.20% 1 - - 1
รวมเสียงข้างมากประธานาธิบดี (ขวา) 11,859,658 45.58% 345
พรรคสังคมนิยมฝรั่งเศส (PS) 6,436,136 24.73% 1 8,622,529 42.25% 186
พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส (PCF) 1,115,719 4.29% - 464,739 2.28% 15
พรรคการเมืองปีกซ้ายอื่นๆ 513,457 1.97% - 503,674 2.47% 15
พรรคหัวรุนแรงซ้าย (PRG) 343,580 1.31% - 333,189 1.63% 7
พรรคเขียว (Les Verts) 845,884 3.25% - 90,975 0.45% 4
รวมเสียงฝ่ายซ้าย 9,254,776 35.55% 227
พรรคขบวนการประชาธิปไตย (MoDem) 1,981,121 7.61% - 100,106 0.49% 3
ลัทธิแบ่งแยกการปกครอง 131,585 0.51% - 106,459 0.52% 1
อื่นๆ 267,987 1.03% - 33,068 0.16% 1
พรรคแนวหน้าแห่งชาติ (FN) 1,116,005 4.29% - 17,107 0.08% -
พรรคซ้ายจัดอื่นๆ (รวมทั้ง พรรคสันนิบาตคอมมิวนิสต์ปฏิวัติ (LCR) และ พรรคพลังแรงงาน (LO)) 887,887 3.41% - - - -
พรรคล่าสัตว์ ตกปลา ธรรมชาติและประเพณี (CPNT) 213,448 0.82% - - - -
นักนิเวศวิทยาอื่นๆ 208,465 0.80% - - - -
พรรคขวาจัดอื่นๆ (รวมทั้ง พรรคขบวนการสาธารณรัฐแห่งชาติ (MNR)) 102,100 0.39% - - - -
ผลรวม 26,023,052 100% 110 21,130,346 100% 577