ฐานันดรศักดิ์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในประเทศไทยมี "ฐานันดรศักดิ์" หลายประเภท ดังนี้

ฐานันดรศักดิ์ไม่ก่อให้เกิดเอกสิทธิอย่างใด บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย

ประกาศ เรื่องการยกเลิกบรรดาศักดิ์ ๑๙ พฤษภาคม ๒๔๘๕