จารุวรรณ เมณฑกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จารุวรรณ เมณฑกา
Jaruwan manthakha.jpg
เกิด 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 (70 ปี)
กรุงเทพมหานคร
สัญชาติ ไทย
อาชีพ สมาชิกวุฒิสภา
เป็นที่รู้จักจาก อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ศาสนา คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์
คู่สมรส ทรงเกียรติ เมณฑกา
บุตร กิตติวัฒน์ เมณฑกา
ขจาริน เมณฑกา
ศุภางค์ เมณฑกา
บิดามารดา เต็ม ยรรยง
ยรรยง ยรรยง

คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา (ชื่อเล่น: เป็ด; เกิด 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2488) อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร[1] สมาชิกคริสตจักรวัฒนา เป็นอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและอดีตคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) จารุวรรณปฏิเสธไม่ยอมออกจากตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการสรรหาไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประวัติ[แก้]

คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนโตในจำนวน 8 คนของ นายเต็ม ยรรยง และนางยรรยง ยรรยง บิดาของเธอเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนกวางตุ้ง ส่วนมารดาเป็นชาวไทยพุทธจากจังหวัดนนทบุรี และครอบครัวตั้งรกรากแถวสามย่าน[2]

สมรสกับนายทรงเกียรติ เมณฑกา นักธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ ชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว มีบุตรธิดาด้วยกัน 3 คน คือ

 1. นายกิตติวัฒน์ เมณฑกา สมาชิกสภาวิศวกร[3]อดีตเลขานุการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 2. นางสาวขจาริน เมณฑกา ปัจจุบันได้รับทุน มหาวิทยาลัย IUJ International University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท สาขา Finance Innovation
 3. นางสาวศุภางค์ เมณฑกา สมาชิกสภาวิศวกร[4]ทำงานที่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา จบการศึกษาจากโรงเรียนศึกษาวัฒนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน (ปัจจุบัน คือ เอเอฟเอส) ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงเข้าเรียนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เมื่อ พ.ศ. 2510

การทำงาน[แก้]

คุณหญิง จารุวรรณ เริ่มทำงานที่สำนักงานบัญชีไชยยศ สมบัติ เป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัท NCR และ ได้เข้าทำงานด้านบัญชี ที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หลังจากนั้นสอบชิง ทุน ก.พ. ในโควตาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้อันดับ 1 ในจำนวน 4 คนที่สอบผ่าน ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโท ด้านการบัญชีและการตรวจสอบ ที่ มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต สหรัฐอเมริกา และจบปริญญาเอกด้านนโยบายสาธารณะและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556[5] เคยทำงานด้านการตรวจเงินแผ่นดินที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สหรัฐอเมริกา

ปี พ.ศ. 2516 กลับมาเริ่มงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เติบโตในหน้าที่จนกระทั่งได้เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นข้าราชการ ระดับ 10 ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามลำดับ

การดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน[แก้]

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ และกำหนดให้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นองค์กรอิสระ โดยมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) 10 คน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 1 คน คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา จึงสมัครเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน[6] ซึ่งการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินประสบปัญหาล่าช้า เนื่องจากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ จึงมีผู้เสนอชื่อให้คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนแรก[7]

หลังการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ หรือ คตส.[8] และได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง[9]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตีความการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ว่าพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 65 ปี [10] ซึ่งนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้เรียกร้องให้คุณหญิงจารุวรรณ ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยดังกล่าว จนเกิดความขัดแย้งกันภายใน สตง. กระทั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ศาลปกครองกลางได้ตัดสินให้การดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของคุณหญิงจารุวรรณ สิ้นสิ้นลงเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์แล้ว[11] ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดกรณีการกล่าวหา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กับพวก จัดสัมมนาโครงการ "สตง. ในความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา" เป็นเท็จ และส่งเรื่องให้อัยการสูงสูดฟ้องต่อศาลฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

งานอื่นๆ[แก้]

คุณหญิง จารุวรรณ ได้ร่วมลงนามทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยอ้างอิงความตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540[12]

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ[แก้]

 • เลขาธิการและอุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรฐานมหาวิทยาลัยเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงวุฒิ สาขาการเงินและการบัญชีสำนักงาน ก.พ.
 • กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการกลุมปรับปรุงชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อนุกรรมการมรรยาทผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ผู้สอบบัญชีกิตติมศักดิ์ มูลนิธิเพื่อการกุศลต่าง ๆ
 • ที่ปรึกษาในการวางระบบตรวจสอบรัฐวิสาหกิจที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประเทศจีน
 • ที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบเงินกู้ธนาคารโลก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/046/16.PDF
 2. พระเจ้านำทางดิฉัน ทุกวันนี้อยู่ได้โดยไม่กลัวบาป
 3. http://www.coe.or.th/eservice/coe_age/coe_age_2.php?mem_id=111888
 4. http://www.coe.or.th/eservice/coe_age/coe_age_2.php?mem_id=169221
 5. http://upnews.kbu.ac.th/uploads/files/2013/11/25/PostGraduates.pdf
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากตำแหน่ง (นางจารุวรรณ เมณฑกา)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นางจารุวรรณ เมณฑกา)
 8. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๐ เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ
 9. ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป
 10. เปิดคำวินิจฉัยกฤษฎีกา'จารุวรรณ'พ้นผู้ว่าสตง.
 11. ศาลปกครองพิพากษา'จารุวรรณ'พ้นตำแหน่งผู้ว่าสตง.
 12. นายกรัฐมนตรีพระราชทาน
 13. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕) เล่ม 119 ตอนที่ 21ข วันที่ 4 ธันวาคม 2545

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า จารุวรรณ เมณฑกา ถัดไป
- 2leftarrow.png Office of the Auditor General of Thailand.jpg
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
(31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 - 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553)
2rightarrow.png พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
(รักษาราชการแทน)