คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 แห่งราชอาณาจักรสยาม
มิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2476
Phraya Pahol.jpg
วันแต่งตั้ง 21 มิถุนายน 2476
วันสิ้นสุด 16 ธันวาคม 2476
(0 ปี 178 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
ประวัติ
วาระสภานิติบัญญัติ 5 เดือน 25 วัน (178 วัน)
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 5

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 4 (21 มิถุนายน 2476 - 16 ธันวาคม 2476)

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2476 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

LACMTA Circle L Line.svg รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Arrow Blue Right 001.svg ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี LineColor Joban.svg ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
Circle Ash-grey Solid.svg รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง Arrow Blue Down 001.svg แต่งตั้งเพิ่ม Arrow Blue UpperRight 001.svg เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
Circle Burgundy Solid.svg รัฐมนตรีลอย Arrow Blue LowerRight 001.svg ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น Red x.svg ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ ที่มา
นายกรัฐมนตรี * นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
กลาโหม LACMTA Circle L Line.svg 1 นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg 17 พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) Arrow Blue Down 001.svg 1 กันยายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
มหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg 2 พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg
เศรษฐการ LACMTA Circle L Line.svg 3 พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
การคลัง LACMTA Circle L Line.svg 4 เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ธรรมการ LACMTA Circle L Line.svg 5 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg 6 พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 1 กันยายน พ.ศ. 2476 Arrow Blue UpperRight 001.svg ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีทำการแทน สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Arrow Blue LowerRight 001.svg 1 กันยายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
Circle Burgundy Solid.svg 7 พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg
Circle Burgundy Solid.svg 8 นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 8 สิงหาคม 2476 Red x.svg ลาออก
Circle Burgundy Solid.svg 9 นายพันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 10 นายพันโท หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 11 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 12 นายนาวาโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 13 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 14 หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) Arrow Blue Right 001.svg 21 มิถุนายน 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 15 นายนาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) Arrow Blue Down 001.svg 8 สิงหาคม 2476 9 ธันวาคม 2476 Red x.svg ลาออก
Circle Burgundy Solid.svg 16 นายเรือเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) Arrow Blue Down 001.svg 8 สิงหาคม 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
Circle Burgundy Solid.svg 18 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) Arrow Blue Down 001.svg 1 ตุลาคม 2476 16 ธันวาคม 2476 LineColor Joban.svg สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี[แก้]

8 สิงหาคม[แก้]

1 กันยายน[แก้]

1 ตุลาคม[แก้]

9 ธันวาคม[แก้]

การแถลงนโยบายของรัฐบาล[แก้]

คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2476

เหตุการณ์สำคัญ[แก้]

กบฏบวรเดช[แก้]

ดูบทความหลักที่: กบฏบวรเดช

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2476 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช อดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้นำกำลังทหารจากหัวเมืองภาคอีสานเข้ามาเพื่อล้มล้างการปกครองของรัฐบาล แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

หมายเหตุ[แก้]

นายกรัฐมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออก โดยอ้างเหตุผลว่า หย่อนความรู้ในทางกฎหมายและการเมือง แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขอร้องให้รับตำแหน่งต่อไปและทรงแจ้งไปยังสภาขอให้สนับสนุนคำขอร้องของพระองค์ท่านด้วย ที่ประชุมสภาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้พระยาพหลพลพยุหเสนา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะได้มีการเลือกตั้งทั่วไป โดยเลือกสมาชิกประเภทที่ 1 ขึ้นและสมาชิกประเภทที่ 2 เดิมที่ให้ความไว้วางใจแก่คณะรัฐมนตรีก็สิ้นสุด

อ้างอิง[แก้]