องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก
คำขวัญ: ห้วยแกเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พื้นที่
 • ทั้งหมด53 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด5,893 คน
 • ความหนาแน่น111.18 คน/ตร.กม. (288.0 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.ห้วยแก
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก ตั้งอยู่ทางใต้สุดของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ห้วยแก [1]แรกเริ่มเป็นหมู่บ้านในการปกครองของตำบลบ้านแท่น ชื่อว่าบ้านราดนกเจ่า ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าหมู่ย้านนั้นอยู่ติดกับลำห้วย และมีต้นไม้ "ต้นแก" อยู่บริเวณนั้น จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า บ้านห้วแก ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 251 ทางราชการได้แบ่งท้องที่ตำบลบ้านแท่นออกมาจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า "ตำบลห้วยแก"[2] ซึ่งในเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ทางราชการได้ให้จัดตั้งเป็น สภาตำบลห้วยแก[3]

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539  กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก สภาตำบลศรีบุญเรือง เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก[4]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก ปกครองครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยแกทั้งตำบล จำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่[5]

หมู่ที่ 1 บ้านโซ่ง
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแก
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่มห้วย
หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าเหนือ
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าม้า
หมู่ที่ 6 บ้านดอนหัน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองสะแบง
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่านาดี

อ้างอิง[แก้]

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติและข้อมูลสภาพทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://huaykae.go.th/public/history/data/index/menu/22 (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม 2560.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลเขตตำบลในท้องที่อำเภอ....อำเภอชนบท......PDF ราชกิจจานุเบกษา 85 (17):538-539. 20 กุมภาพันธ์ 2511.
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):6. 24 สิงหาคม 2516
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):33. 25 ธันวาคม 2539
  5. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลห้วยแก"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapoo1 (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม 2560.