องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม
พื้นที่
 • ทั้งหมด51.37 ตร.กม. (19.83 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด6,269 คน
 • ความหนาแน่น122.03 คน/ตร.กม. (316.1 คน/ตร.ไมล์)
เว็บไซต์อบต.โนนพะยอม
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มติดลำน้ำชี มีความอุดมสมบูรณ์ ห่างจากอำเภอชนบท 8 กิโลเมตร

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

โนนพะยอม แรกเริ่มเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆในการปกครองของตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท โดยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ทางราชการได้แบ่งท้องที่ออกมาจัดตั้งขึ้นเป็นตำบลใหม่ ชื่อว่า "ตำบลโนนพะยอม" จำนวน 9 หมู่บ้าน[1] ซึ่งมีฐานะเป็น สภาตำบลโนนพะยอม มีหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดแผนพัฒนา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  กระทรวงมหาดไทยมีประกาศให้เปลี่ยนแปลงฐานะจาก สภาตำบลโนนพะยอม เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม[2]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพะยอม ปกครองครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนพะยอมทั้งตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่[3]

หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ใต้
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่เหนือ
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยค้อ
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยอึ่ง
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า
หมู่ที่ 6 บ้านโนนพะยอม
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่าน้อย
หมู่ที่ 8 บ้านโนนพะยอมน้อย
หมู่ที่ 9 บ้านหนองเบ็ญ
หมู่ที่ 10 บ้านโนนพะยอมใต้

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลเขตตำบลในท้องที่อำเภอ.....อำเภอชนบท......PDFราชกิจจานุเบกษา 105 (143):83-88. 31 สิงหาคม 2531.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDF ราชกิจจานุเบกษา113 (พิเศษ9 ง):17. 30 มกราคม 2539
  3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลโนนพะยอม"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/ชนบท/โนนพะยอม (ม.ป.ป.). สืบค้น 20 ธันวาคม 2560..