สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก ช่อง 5
Royal Thai Army
Radio & Television Channel 5
สัญลักษณ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
TV5HD1 Logo2014.png
เริ่มออกอากาศ
 • ททบ.7
  25 มกราคม พ.ศ. 2501 (57 ปี)
 • ททบ.5
  3 ตุลาคม พ.ศ. 2517 (40 ปี)
 • ททบ.5 เอชดีวัน
  1 เมษายน พ.ศ. 2557 (0 ปี)
เครือข่าย สถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุ
ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ประเภทบริการสาธารณะ
เจ้าของ กองทัพบกไทย
ระบบภาพ 576i
16:9 (ความละเอียดมาตรฐาน/พาล)
1080i (ความละเอียดสูง)
บุคลากรหลัก
คำขวัญ นำคุณค่าสู่สังคมไทย
(พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน)
ประเทศ ไทย ไทย
พื้นที่แพร่ภาพ ไทย ประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ 210 ถนนพหลโยธิน (สนามเป้า)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ชื่อเดิม สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
(25 มกราคม 2501 - 2 ตุลาคม 2517)
สถานีพี่น้อง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก
สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 94.0 เมกะเฮิร์ตซ์
เว็บไซต์ www.tv5.co.th
ช่องรายการที่แพร่ภาพ
ภาคพื้นดิน
แอนะล็อก ช่อง 5 (วีเอชเอฟ)
ดิจิทัล ช่อง 1 (ยูเอชเอฟ)
โทรทัศน์ดาวเทียม
ทรูวิชันส์ ช่อง 11
จีเอ็มเอ็มแซต ช่อง 11
ไอพีเอ็ม ช่อง 2 , ช่อง 11
อื่นๆ ช่อง 11
โทรทัศน์เคเบิล
ทรูวิชันส์ ช่อง 11
อื่นๆ ช่อง 11
ออนไลน์
TV5.co.th ชมรายการสด
STAT ชมรายการสด
บทความนี้เกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 ของกองทัพบก สำหรับสถานีโทรทัศนสี ดูที่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (อังกฤษ: Royal Thai Army Radio and Television Channel 5; ชื่อย่อ: ททบ.5) เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) ของกองทัพบกไทย และเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งที่สองของประเทศไทย เริ่มแพร่ภาพเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 ในระบบวีเอชเอฟ เดิมออกอากาศเป็นภาพขาวดำ ทางช่องสัญญาณที่ 7 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 จึงย้ายมาออกอากาศด้วยภาพสี ทางช่องสัญญาณที่ 5 จนถึงปัจจุบัน มีพลเอก อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานกรรมการบริหารกิจการโทรทัศน์กองทัพบก และพลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ประวัติ[แก้]

ราวปี พ.ศ. 2495 กระทรวงกลาโหมออกข้อบังคับ ว่าด้วยการมอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่กองทัพบก โดยกำหนดให้กรมการทหารสื่อสาร (สส.) จัดตั้งแผนกกิจการวิทยุโทรทัศน์ ขึ้นตรงต่อกองการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 มีการกำหนดอัตรากำลังพลประจำแผนกโทรทัศน์ ในอัตราเฉพาะกิจ สังกัดกรมการทหารสื่อสาร จำนวน 52 นาย เพื่อปฏิบัติงาน ออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ผลิตและถ่ายทอดรายการโทรทัศน์

จากนั้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประกอบด้วย พลเอก ไสว ไสวแสนยากร เป็นประธานกรรมการ และพันเอก การุณ เก่งระดมยิง เป็นเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมทั้งวางแผนการอำนวยการ และควบคุมการดำเนินกิจการวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติงานให้ได้ผลตามที่ราชการทหารมุ่งหมาย ต่อมาในวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน มีพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในบริเวณกองพลทหารม้า สนามเป้า ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยทำสัญญายืมเงินกับกองทัพบก เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้าง และจัดหาอุปกรณ์ จำนวน 10,101,212 บาท

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 (ชื่อสากล: ATV รหัส: HSATV ชื่อย่อ: ททบ.7) เริ่มต้นออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 จากอาคารสวนอัมพร เป็นภาพขาวดำ ใช้ระบบเอฟซีซี (Federal Communication Committee) 525 เส้น ทางช่องสัญญาณที่ 7 ด้วยเครื่องส่งออกอากาศ กำลังส่ง 5 กิโลวัตต์ และทวีกำลังเพิ่มขึ้นอีก 12 เท่า บนสายอากาศสูง 300 ฟุต รวมกำลังส่งออกอากาศทั้งสิ้น 60 กิโลวัตต์ จึงเป็นสถานีโทรทัศน์ไทยแห่งที่สอง ต่อจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 ของบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน)

ต่อมา เมื่อก่อสร้างอาคารสถานีฯ เสร็จสมบูรณ์ จึงเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการในทุกวันพุธ แล้วจึงเพิ่มวันจันทร์และวันศุกร์ในระยะถัดมา โดยรายการส่วนมากเป็นสารคดีและภาพยนตร์ต่างประเทศ จากนั้นในปี พ.ศ. 2506 ททบ.ตั้งสถานีทวนสัญญาณเป็นแห่งแรก บนยอดเขาวงพระจันทร์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยใช้เครื่องทรานสเลเตอร์ถ่ายทอดสัญญาณ เริ่มจากถ่ายทอดการฝึกทหารในยามปกติ ซึ่งมีชื่อรายการว่า การฝึกธนะรัชต์ ทั้งนี้ เริ่มจัดรายการภาคกลางวัน ในปีเดียวกันนี้ด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรกิจการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2508

นอกจากนี้ ททบ.ยังเริ่มจัดตั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 94.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ในปีเดียวกันนี้ โดยในระยะแรกเป็นการถ่ายทอดเสียงภาษาอังกฤษ จากฟิล์มภาพยนตร์ที่ออกอากาศทาง ททบ. และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2511 ททบ.ร่วมกับสถานีโทรทัศน์อีก 3 แห่งในขณะนั้น ก่อตั้งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: ทรท., ทีวีพูล) เพื่ออำนวยการปฏิบัติงาน ระหว่างสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ททบ.ตั้งสถานีทวนสัญญาณเพิ่มเติม ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดนครราชสีมา โดยเปลี่ยนมาใช้ระบบไมโครเวฟแทน

จากนั้น ททบ.ปรับปรุงระบบเครื่องส่งโทรทัศน์ จากเดิมที่ใช้ระบบ 525 เส้น ภาพขาวดำ ช่องสัญญาณที่ 7 เป็นระบบ 625 เส้น ในย่านความถี่วีเอชเอฟ ทางช่องสัญญาณที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2517 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2517 ททบ.เริ่มออกอากาศด้วยภาพสีในระบบพาล (Phase Alternation Line - PAL) เป็นครั้งแรกด้วยการถ่ายทอดสด พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ จากลานพระราชวังดุสิต และต่อมา ททบ.จึงเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของสถานีฯ และยังมีการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งด้วย

เมื่อปี พ.ศ. 2521 ททบ.ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เช่าสัญญาณดาวเทียมปาลาปาของอินโดนีเซีย พร้อมตั้งสถานีถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ และเริ่มจัดทำห้องส่งส่วนภูมิภาค ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่, ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อนึ่ง ในช่วงทศวรรษนี้ ททบ.ดำเนินการขยายสถานีเครือข่ายในจังหวัดต่างๆ เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ ททบ.ยังเปิดให้บริการเว็บไซต์ของสถานีฯ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยใช้โดเมนเนม www.tv5.co.th พร้อมทั้งจัดทำระบบโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต เป็นแห่งแรกในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2539 ททบ.เป็นผู้ริเริ่มใช้เฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งกล้องวิดีโอ และรถถ่ายทอดเคลื่อนที่ผ่านระบบดาวเทียม (Digital Satellite News Gathering ชื่อย่อ: D-SNG) มาใช้กับการถ่ายทอดสดและรายงานข่าว เป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงเป็นสถานีแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินการผลิตและควบคุมการออกอากาศ ด้วยระบบดิจิตอล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 และยังเริ่มต้นออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมงเป็นสถานีแรกของไทย

ต่อมา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 ททบ.ดำเนินการออกอากาศโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ในระบบดิจิตอลไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก ตามโครงการไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก โดยปัจจุบันสามารถรับชมในกว่า 170 ประเทศ และในวาระครบรอบ 40 ปี ททบ. ปีเดียวกันนั้นเอง การก่อสร้างอาคารที่ทำการ และอาคารหลักของสถานีโทรทัศน์ ซึ่งรวมส่วนบริหาร ส่วนปฏิบัติการ และส่วนสนับสนุนไว้ในอาคารเดียวกัน รวมทั้งมีห้องส่งโทรทัศน์อันทันสมัย จำนวน 4 ห้อง ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ททบ.เริ่มดำเนินงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานเพิ่มเติม และอาคารจอดรถ กำหนดแล้วเสร็จในวาระครบรอบ 50 ปีของ ททบ.คือ พ.ศ. 2551

โดยในปีดังกล่าว ททบ.จัดซื้อระบบออกอากาศภายในห้องส่งใหม่ ประกอบด้วยโรงถ่ายเสมือนจริง (Virtual Studio) และกำแพงวิดีทัศน์ (Video Wall) พร้อมทั้งใช้สีแดง ประกอบการนำเสนอข่าวของสถานีฯ ในปีต่อมา (พ.ศ. 2552) ททบ.เปลี่ยนไปใช้สีเขียว เป็นหลักในการนำเสนอข่าว โดยให้มีนัยสื่อถึงกองทัพบก ล่าสุด ททบ.ดำเนินงานก่อสร้าง อาคารชุดอเนกประสงค์แห่งใหม่ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ททบ. และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ร่วมกันทดลองออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยมอบหมายให้ ททบ.เป็นผู้ดำเนินการ ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ของวันศุกร์ที่ 25 มกราคม จนถึงเวลา 12:59 น. ของวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ในย่านความถี่ยูเอชเอฟ ช่องสัญญาณที่ 36 ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ช่องรายการคือ 6 ช่องทวนสัญญาณจากช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial) ด้วยความละเอียดมาตรฐาน (Standard Definition - SD) ตามปกติซึ่งประกอบด้วย ไทยทีวีสีช่อง 3, ททบ.5, ช่อง 7 สี, โมเดิร์นไนน์ทีวี, สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำหรับอีก 2 ช่องรายการ จะทดลองออกอากาศโทรทัศน์ความละเอียดสูง (High Definition - HD) กล่าวคือ ช่องหนึ่งจะกระจายเสียงและแพร่ภาพ รายการโทรทัศน์ความละเอียดสูงซึ่งผลิตโดย ททบ. ส่วนอีกช่องหนึ่งจะทวนสัญญาณ จากช่องรายการของไทยพีบีเอส ซึ่งออกอากาศในระบบความละเอียดสูงผ่านดาวเทียมอยู่แต่เดิม โดยมีรัศมีรอบเสาส่งสัญญาณบนยอดอาคารใบหยก 2 เป็นระยะทาง 80 กิโลเมตร ครอบคลุมเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล[1]

สัญลักษณ์ ททบ.5 ในยุคแรก

สัญลักษณ์[แก้]

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีสัญลักษณ์เป็นรูปกรอบจอโทรทัศน์สีดำ ภายในเป็นพื้นสีขาว มีตัวอักษรย่อ ท (สีแดง) ท (สีเขียว) บ (สีน้ำเงิน) เรียงอยู่ตอนบน และตัวเลขอารบิก 5 สีเทาตัวใหญ่ อยู่ใต้ตัวอักษรทั้งสาม ต่อมาเปลี่ยนเป็นแบบปัจจุบันคือ รูปกรอบจอโทรทัศน์สีดำและสีขาว ภายในแบ่งเป็นแถบสีสามแถบในแนวดิ่ง มีสามแม่สีแสงคือ แดง เขียว และน้ำเงิน โดยมีตัวอักษรย่อ ท ท บ สีขาวอยู่ในแถบสี ตามลำดับจากซ้ายไปขวา เรียงอยู่ตอนบน และตัวเลขอารบิก 5 สีขาวตัวใหญ่ อยู่ใต้ตัวอักษรทั้งสาม

อัตลักษณ์การนำเสนอข่าว[แก้]

กราฟิก[แก้]

 • รูปแบบที่ 1 บนกราฟิกเข้าข่าวจะเป็นวงกลมสีแดงมีตัวเลข 5 อารบิคอยู่ตรงกลางถัดมาด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษ News ประกอบอยู่ ถัดมาด้านนอกวงกลมมีวงแหวน 2 วงล้อมรอบ ต่อมาเปลี่ยนสีจากสีแดงเป็นสีเขียว
 • ระยะที่ 2 ต่อมาได้ทำการเปลี่ยนรูปแบบโดยมีลักษณะคล้ายรูปแบบเดิมแต่เพิ่มลูกเล่นบนกราฟิกให้ดูโดดเด่นและปรับเป็นสีเขียวแก่แต่ต่อมาได้ปรับรูปแบบเพียงแต่เปลี่ยนเป็นเลข ๕ ไทยและตัวอักษรภาษาอังกฤษ "NEWS" เป็นภาษาไทย "ข่าว"
 • ในปี พ.ศ. 2555 ได้เปลี่ยนเกราฟิครายการข่าวโดยเป็นกราฟิครูปสี่เหลี่ยมรูปแบบต่างๆ ต่อกันคล้ายเลข 5 (ต่อมาเป็นเลข ๕ ไทย) อยู่บนแผนที่ประเทศไทย โดยระยะหลังได้นำกราฟิคแบบนี้มาใช้ในช่วงทันข่าวอีกด้วย

เพลงประกอบ[แก้]

 • พ.ศ. 2546-2550 เพลงบรรเลงที่สถานีสร้างเอง
 • พ.ศ. 2550-2551 เพลงบรรเลงที่สถานีสร้างเอง (เพลงประกอบในรายการ เปิดข่าวเช้า มีการผสมดนตรีไทย) (ปัจจุบันเป็นเพลงเปิดรายการ ข่าว 5 หน้า 1 และเปิดการรายงานข่าวต้นชั่วโมงของ ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก)
 • พ.ศ. 2551-2555 เพลงบรรเลงที่สถานีสร้างเอง (ปัจจุบันใช้ในช่วงทันข่าว)
 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
  • เพลงประกอบชุด "Global Local News Theme" ของ James Bowers ใช้ในช่วงข่าวภาคค่ำ
  • เพลงประกอบชุด "Three Day Blenders" ของ Freeplay Music ใช้ในช่วงรอบโลกวันนี้ (ข่าวต่างประเทศ)
  • เพลงประกอบชุด "Sporting Update" ของ Freeplay Music ใช้ในช่วงข่าวกีฬา [2]

รายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียง[แก้]

รายการข่าว[แก้]

 • สนามเป้าเมาท์ข่าว - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 06:00-07:00 น.
 • ข่าว 5 หน้า 1 - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07:00-08:30 น.
 • 5 เช้าข่าวใหญ่ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30-09:05 น.
 • คุยข่าว 10 โมง - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09:50-10:30 น.
 • ช่อง 5 ข่าวเที่ยง - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11:25-12:10 น.
 • ฮาร์ดคอร์ข่าว - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 18:20-18:45 น.
 • ข่าวภาคค่ำ - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 18:50-20:00 น./วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 19:00-20:00 น.
 • ข่าวในพระราชสำนัก - วันเสาร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 20:00-20:20 น./วันศุกร์ เวลา 20:00-20:15 น.
 • จับประเด็นข่าวร้อน - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 21:50-22:20 น./วันเสาร์ เวลา 22:15-22:30 น./วันอาทิตย์ เวลา 22:50-23:20 น.
 • ข่าวเด่นภาคดึก - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 00:15-00:45 น./วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 00:15-00:50 น.
 • เปิดข่าวเช้า - วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เช้าวันอาทิตย์ถึงเช้าวันพฤหัสบดี) เวลา 04:30-05:00 น.
 • คุยข่าวเช้าวันหยุด - วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 06:15-06:45 น.
 • เวทีข่าวสุดสัปดาห์ - วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 11:00-11:45 น.
 • ทันข่าว ททบ. (ช่วงละ 5 นาที) ทุกวัน เวลา 13:00/14:00/15:00/16:00 น. เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 17:55 น.

ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร[แก้]

ในอดีต[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]