รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย

เนื้อหา

สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน[แก้]

ระบบอนาล็อก[แก้]

สถานีโทรทัศน์ของรัฐวิสาหกิจ[แก้]

สถานีโทรทัศน์ของกองทัพบก[แก้]

สถานีโทรทัศน์ที่เอกชนเช่าสัญญาสัมปทาน[แก้]

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ[แก้]

สถานีโทรทัศน์สาธารณะ[แก้]

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ[แก้]

ระบบดิจิทัล[แก้]

สถานีโทรทัศน์ภาคบริการสาธารณะ[แก้]

(ช่อง 5 - 12 เริ่มจัดสรรใบอนุญาตการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2557)

 • ช่อง 5 - โทรทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ช่อง 6 - โทรทัศน์เพื่อส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การเกษตร และการส่งเสริมอาชีพ
 • ช่อง 7 - โทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ อนามัย กีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • ช่อง 8 - โทรทัศน์เพื่อความมั่นคงของรัฐ
 • ช่อง 9 - โทรทัศน์เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ
 • ช่อง 10 - โทรทัศน์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน
 • ช่อง 11 - โทรทัศน์เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 • ช่อง 12 - โทรทัศน์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ แก่คนพิการ คนด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน

สถานีโทรทัศน์ภาคบริการทางธุรกิจ[แก้]

 • ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  • ช่อง 13 - แฟมิลี 3 (บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด เครือไทยทีวีสีช่อง 3)
  • ช่อง 14 - เอ็มคอต คิดส์ แอนด์ แฟมิลี (บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) / โมเดิร์นไนน์ทีวี)
  • ช่อง 15 - โลกา (บริษัท ไทยทีวี จำกัด เครือนิตยสารทีวีพูล)
 • ประเภทรายการทั่วไป ภาพคมชัดปกติ (Standard Definition - SD)
  • ช่อง 23 - เวิร์กพอยต์ทีวี (บริษัท ไทย บรอดคาสติง จำกัด)
  • ช่อง 24 - ทรูโฟร์ยู (บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด เครือทรูวิชันส์)
  • ช่อง 25 - จีเอ็มเอ็มบิ๊ก (บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด เครือแกรมมี)
  • ช่อง 26 - นาว (บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติง จำกัด เครือเนชั่น)
  • ช่อง 27 - ช่อง 8 (บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชัน จำกัด)
  • ช่อง 28 - ไทยทีวีสีช่อง 3 เอสดี (บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด เครือไทยทีวีสีช่อง 3)
  • ช่อง 29 - โมโน29 (บริษัท โมโน บรอดคาซต์ จำกัด เครือเอ็มไทย)
 • ประเภทรายการทั่วไป ภาพคมชัดสูง (High Definition - HD)
  • ช่อง 30 - เอ็มคอต (บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โมเดิร์นไนน์ทีวี)
  • ช่อง 31 - จีเอ็มเอ็มวัน (บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด เครือแกรมมี)
  • ช่อง 32 - ไทยรัฐทีวี (บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสต์ จำกัด)
  • ช่อง 33 - ไทยทีวีสีช่อง 3 เอชดี (บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด เครือไทยทีวีสีช่อง 3)
  • ช่อง 34 - อมรินทร์ทีวี (บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชัน จำกัด เครืออมรินทร์ฯ)
  • ช่อง 35 - ช่อง 7 สี (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด)
  • ช่อง 36 - พีพีทีวี (บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติง จำกัด เครือปราสาททองโอสถ)

สถานีโทรทัศน์ภาคบริการชุมชน[แก้]

 • ช่อง 37-48 (12 ช่องรายการ จำแนกเป็นแต่ละเขตบริการ เริ่มจัดสรรใบอนุญาตการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2557)

สถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก[แก้]

ส่วนกลาง[แก้]

ส่วนภูมิภาค[แก้]

สถานีโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม[แก้]

สถานีที่มีจำนวนมากกว่า 1 ช่องรายการ[แก้]

สถานีที่มีจำนวน 1 ช่องรายการ[แก้]

สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาค[แก้]

กรมประชาสัมพันธ์ ริเริ่มโครงการก่อตั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายในส่วนภูมิภาค จำนวน 12 แห่ง ทั่วประเทศ ในจังหวัดต่างๆ ดังต่อไปนี้ จังหวัดกาญจนบุรี [1], จังหวัดขอนแก่น [2], จังหวัดจันทบุรี [3], จังหวัดเชียงใหม่ [4], จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดพิษณุโลก [5], จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดยะลา, จังหวัดระยอง, จังหวัดสงขลา [6], จังหวัดสุราษฎร์ธานี [7] และ จังหวัดอุบลราชธานี [8]

สถานีโทรทัศน์ในอดีต[แก้]

สถานีโทรทัศน์แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของรัฐบาล[แก้]

สถานีโทรทัศน์แห่งชาติ[แก้]

สถานีโทรทัศน์เสรี[แก้]

สถานีโทรทัศน์ส่วนภูมิภาค[แก้]

 • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง - ดำเนินการโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ต่อมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ย้ายที่ทำการจากจังหวัดลำปาง ไปสู่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ต้องยกเลิกการออกอากาศที่จังหวัดลำปาง โดยออกอากาศจากจังหวัดเชียงใหม่แทน และปรับปรุงระบบการบริหารงาน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (2 เมษายน พ.ศ. 2505 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2543)
 • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง - ดำเนินการโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ต่อมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ย้ายที่ทำการจากจังหวัดระยอง ไปสู่จังหวัดจันทบุรี ส่งผลให้ต้องต้องยกเลิกการออกอากาศที่จังหวัดระยอง โดยออกอากาศจากจังหวัดจันทบุรีแทน และปรับปรุงระบบการบริหารงาน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี (9 มีนาคม พ.ศ. 2541 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2547)

สถานีโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก[แก้]

สถานีโทรทัศน์ผ่านระบบดาวเทียม[แก้]

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้านั้น ออกอากาศในระบบวีเอชเอฟ ช่องสัญญาณที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2513-30 มิถุนายน พ.ศ. 2550
 2. ก่อนหน้านั้น เริ่มทดลองออกอากาศ ในระบบวีเอชเอฟ (ความถี่ต่ำ) ทางช่องสัญญาณที่ 11 จากเครื่องส่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ในราวเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 ต่อมาย้ายเครื่องส่งและความถี่ ในการทดลองออกอากาศ เป็นระบบวีเอชเอฟ (ความถี่สูง) ทางช่องที่ 11 จากเครื่องส่งของ สทท.กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนกระทั่งเปิดสถานีอย่างเป็นทางการ

ดูเพิ่ม[แก้]