โดเมนเนม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โดเมนเนม

     ถึงแม้อินเทอร์เน็ตจะใช้ไอพีแอดเดรสในการทำงาน 

แต่เป็นตัวเลขที่ยาวทำให้ผู้ใช้จำยาก จึงได้มีการใช้โดเมนเนม (Domain Name) หรืออินเทอร์เน็ตแอดเดรสมาใช้ ซึ่งเป็นการนำตัว อักษรที่จำง่ายมาใช้แทนไอพีแอดเดรส โดเมนเนมจะไม่ซ้ำกันและมักถูกตั้งให้สอดคล้องกับ ชื่อบริษัท หรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของเพื่อสะดวกในการจดจำชื่อ

เช่น บริษัท ซัคเซส มีเดีย 

มีโดเมนเนม successmedia.com และองค์กรการอวกาศแห่งสหรัฐ (NASA) มีโดเมนเนม nasa.gov เป็นต้น