องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน
พื้นที่
 • ทั้งหมด53 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด8,898 คน คน
เว็บไซต์อบต.บ้านลาน
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

อาณาเขต[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

แต่เดิมแต่ก่อนนั้น [1]บริเวณที่ตั้งตำบลบ้านลาน เดิมอยู่เป็นพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ สัตว์ป่านานาชนิดได้มีผู้คนอพยพเข้ามาจับจองที่ทำกิน ทำสวนอยู่รวมกันกลายเป็นหมู่บ้านเลยพากันตั้งชื่อว่า "บ้านโนนลาน" เพราะเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะมาทำลานนวดข้าวรวมกันเป็นหมู่ๆเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากบริเวณนี้มีเสือลายพาดกลอนมาจับเอาสัตว์เลี้ยงไปกินอยู่เสมอ

ครั้นนานเข้าผู้คนก็มากขึ้นเรื่อยๆ ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นประจำหมู่บ้าน ต่อมาได้เกิดโรคระบาด (โรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ) ขึ้นที่บ้านโนนลาน ผู้คนล้มตายกันมากเป็นเหตุให้ผู้ที่ยังไม่ป่วยต้องอพยพหนีกันมาตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ในบริเวณอันเป็นที่ตั้งบ้านลานอยู่ทุกวันนี้  บางครอบครัวได้โยกย้ายออกไปตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ที่ทางทิศตะวันออกบ้านโนนลาน ประมาณ 1 กิโลเมตร เรียกว่า "บ้านดอนโกทา" ปัจจุบันนี้เป็นบ้านร้างไปแล้ว อีกกลุ่มหนึ่งย้ายไปตั้งทางทิศเหนือชื่อบ้านว่า "บ้านลิงส่อง" ปัจจุบันคือบ้านหินตั้งนั่นเอง และอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพไปทางทิศตะวันออกห่างออกไปรวม 3 กิโลเมตร ไปตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่ คือ บ้านกุดเชือกในปัจจุบันนี้   

เมื่อได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นในบริเวณอันเป็นที่อยู่ของบ้านลานในขณะนี้แล้ว ทุกคนได้ร่วมแรงร่วมกันใจพัฒนาบ้านเรือนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นและเปลี่ยนชื่อบ้านโดยคงชื่อเดิมไว้เพียงแต่ตัดคำว่าโนนออกไปเป็น "บ้านลาน" จนมาถึงปัจจุบัน

เมื่อปี พ.ศ. 2534 ทางราชการได้จัดตั้งตำบลบ้านลาน มีประชาชนอพยพมาจากอำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ให้จัดตั้ง สภาตำบลบ้านลาน[2] ปกครองในพื้นที่ตำบลบ้านลานทั้งตำบล จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลบ้านลาน เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน[3] จนถึงปัจจุบันนี้

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านลานทั้งตำบล จำนวน 15 หมู่บ้าน ดังนี้[4]

 • หมู่ 1 บ้านสร้างแป้น
 • หมู่ 2 บ้านผักหวาน 
 • หมู่ 3 บ้านดอนนาแพง 
 • หมู่ 4 บ้านลาน 
 • หมู่ 5 บ้านลาน 
 • หมู่ 6 บ้านลาน
 • หมู่ 7 บ้านโนนสว่าง
 • หมู่ 8 บ้านดอนเงิน 
 • หมู่ 9 บ้านขามป้อม 
 • หมู่10 บ้านกุดเชือก 
 • หมู่11 บ้านกุดเชือก 
 • หมู่12 บ้านสร้างแป้น 
 • หมู่13 บ้านหนองค้อ
 • หมู่14 บ้านโนนสะอาด
 • หมู่15 บ้านลาน

อ้างอิง[แก้]

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน จังหวัดขอนแก่น. "ประวัติตำบล" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.baanlansao.com/386892/%A5 (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):4. 24 สิงหาคม 2516
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):27. 25 ธันวาคม 2539
 4. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลบ้านลาน"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/99 (ม.ป.ป.). สืบค้น 6 กันยายน 2560.