องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่
คำขวัญ: การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ร่วมใจประสานชุมชน สนใจใฝ่พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ประชากร (พ.ศ. 2559)
 • ทั้งหมด8,270 คน
เว็บไซต์อบต.ดอนดู่
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ดอนดู่ แรกเริ่มแต่เดิมนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านในการปกครองของตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2522[1] ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 โดยโอนหมู่บ้าน จำนวน 9 หมู่บ้าน มาจัดตั้งขึ้น และหลักจากนั้นได้รับประกาศยกฐานะเป็น สภาตำบลดอนดู่

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลดอนดู่ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่[2]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่ ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลดอนดู่ทั้งตำบล จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้[3]

หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงยาว
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง
หมู่ที่ 3 บ้านโนนท่อน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองไผ่น้อย
หมู่ที่ 5 บ้านดอนดู่
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสะอาด
หมู่ที่ 7 บ้านหัวหนองแวง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองบัวลอง
หมู่ที่ 9 บ้านกุดหว้า
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตะกั่ว
หมู่ที่ 11 บ้านป่าหวาย
หมู่ที่ 12 บ้านดอนดู่เหนือ

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอ...อำเภอหนองสองห้อง.....PDFราชกิจจานุเบกษา 96 (167):3257-3259. 25 กันยายน 2539.
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ52 ง):30. 25 ธันวาคม 2539
  3. ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย "ตำบลดอนดู่"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://khonkaen.kapook.com/หนองสองห้อง/ดอนดู่ (ม.ป.ป.). สืบค้น 23 ธันวาคม 2560.