องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ (จังหวัดขอนแก่น)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
ประชากร
 • ทั้งหมด6,060 คน คน
เว็บไซต์อบต.ซับสมบูรณ์
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ระวังสับสนชื่อคล้ายกัน องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ

ตำบลซับสมบูรณ์[1] แต่เดิมนั้นเป็นหมู่บ้านส่วนหนึ่งในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี

ต่อมาปี พ.ศ. 2535 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอมัญจาคีรี และมีสภาพเป็น สภาตำบลซับสมบูรณ์ จนต่อมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ได้รับประกาศจากระทรวงมหาดไทยให้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์[2] มาจนถึงปัจจุบัน

โดยมีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูงเชิงภูเขาหินทรายตามแนวภูผาแดง ด้านใต้ตำบลเป็นที่ราบลุ่มและมีลำห้วยสามหมอ ไหลลงมาจากช่องสามหมอ เขตรอยต่อระหว่างภูผาแดงกับภูโค้ง ผ่านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไหลลงสู่แม่น้ำชีทางทิศใต้ ดินเป็นดินปนทรายและดินลูกรัง

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ทั้งตำบล จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้

 • หมู่1 บ้านนาจาน
 • หมู่2 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 • หมู่3 บ้านหินตั้ง 
 • หมู่4 บ้านนาตับเต่า
 • หมู่5 บ้านซับแดง
 • หมู่6 บ้านซำไผ่ 
 • หมู่7 บ้านซับบอน
 • หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง
 • หมู่9 บ้านซับสมบูรณ์
 • หมู่10 บ้านซับเจริญ 
 • หมู่11 บ้านหนองไผ่ทอง

อ้างอิง[แก้]

 1. กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น. "ข้อมูลตำบล" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.kk.ru.ac.th/tb_ss_kp.htm (ม.ป.ป.). สืบค้น 5 กันยายน 2560.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (9 ง):17. 30 มกราคม 2539