กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน
(RTMC Reconnaissance Battalion)
ประจำการ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2523 (39 ปี)
ประเทศ  ไทย
รูปแบบ หน่วยรบพิเศษ
บทบาท สอดแนม
แทรกซึม
ลาดตระเวนระยะไกล
ขึ้นกับ Emblem of the Royal Thai Marines.svg หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองบัญชาการ กองบังคับการกองพันลาดตระเวน บ้านทุ่งโปรง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สมญา รีคอน
วันสถาปนา 25 ธันวาคม
ปฏิบัติการ
สำคัญ
การปราบปรามคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน (คำย่อ: พัน.ลว. พล.นย.) (อังกฤษ: Royal Thai Marine Corps Reconnaissance Battalion) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า พัน.ลว. หรือที่รู้จักในนาม รีคอน (RECON) เป็นหน่วยรบระดับกองพันที่ขึ้นตรงต่อหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ถือเป็นหน่วยรบที่มีขีดความสามารถในการรบสูงที่สุดของนาวิกโยธิน สามารถทำการรบแบบ 3 มิติ (บก, น้ำ, อากาศ) เปรียบเสมือนหน่วยรบพิเศษของนาวิกโยธิน

ประวัติกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน[แก้]

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๒ กองทัพเรือได้จัดตั้ง "กรมนาวิกโยธิน" ขึ้นตรงกับสถานีทหารเรือสัตหีบ อัตราการจัดประกอบด้วย กองบังคับการ ซึ่งมีกองร้อยปืนใหญ่ ขึ้นอยู่ด้วย ๒ กองพันทหารราบ คือ กองพันนาวิกโยธินที่ ๑ และที่ ๒ มีกำลังกองพันละ ๒ กองร้อยปืนเล็ก ๑ กองร้อยปืนกลหนัก นอกจากนี้ยังมีกำลังสนับสนุนอีกคือ กองร้อยลาดตระเวนใช้ม้า กองร้อยทหารช่าง มี นายนาวาโท ทหาร ขำหิรัญ (ยศขณะนั้น) เป็นผู้บังคับการกรม ในปี พ.ศ.๒๔๘๕ ภายหลังจากเหตุการณ์กรณีพิพาท อินโดจีน – ฝรั่งเศส เสร็จสิ้นลง กองทัพเรือได้มีการปรับปรุงและจัดกำลังกรมนาวิกโยธินใหม่ มีหน่วยในสังกัดคือ กองพันทหารราบ ๒ กองพัน คือ กองพันนาวิกโยธินที่ ๑ และกองพันนาวิกโยธินที่ ๒ มีกำลังกองพันละ ๒ กองร้อยปืนเล็ก, ๑ กองร้อยปืนกลหนัก, กองพันทหารปืนใหญ่ ๑ กองพัน คือ กองพันนาวิกโยธินที่ ๔ มีกำลัง ๑ กองร้อยปืนใหญ่ (ใช้ปืนใหญ่ภูเขา) และ ๒ กองร้อยปืนใหญ่ขนาด ๗๕ มม. ๔๐ คาลิเบอร์ (โบฟอร์ส เช่นเดียวกับกองทัพบก) นอกจากนี้ยังมี กองต่อสู้รถรบ ๑ กอง (เทียบเท่ากองพัน) แบ่งออกเป็น ๔ กองร้อยใช้ปืนต่อสู้รถถังขนาด ๒๐ มม. และ ๓๗ มม. และเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด ๕๐ มม. กับมีการตั้งหน่วยเทียบเท่ากองร้อย อีก ๓ หน่วย คือ กองช่าง กองสื่อสาร และ กองลาดตระเวน ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กรมนาวิกโยธิน

กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงถือได้ว่าจัดตั้งขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ.๒๔๘๕ ซึ่งอยู่ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย (๒๙ มิ.ย.๒๔๗๕) ในรูปของ “กองลาดตระเวน” เป็นหน่วยที่มีอัตรากำลังเทียบเท่าขนาดกองร้อยขึ้นด้วย โดยขึ้นตรงต่อกรมนาวิกโยธิน มีที่ตั้งอยู่ที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ในปี พ.ศ.๒๕๐๑ กรมนาวิกโยธิน (หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในสมัยนั้น) ได้มีการปรับปรุงอัตรากำลังใหม่โดย “ กองลาดตระเวน ” ในขณะนั้น ได้แปรสภาพเป็น “กองร้อยลาดตระเวน” ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๕ กรมนาวิกโยธิน (หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในสมัยนั้น) ได้รับอนุมัติปรับปรุงอัตรากำลังใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดหน่วยกำลังรบมารวมกันเป็น กรมผสมนาวิกโยธิน ในจำนวนนี้ “กองร้อยลาดตระเวน” ได้กำเนิดมาพร้อมกับอัตรานี้ด้วย โดยไปขึ้นการบังคับบัญชากับ กองพันกองบังคับการ กรมผสมนาวิกโยธิน เมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๕ มี เรือโทโพยม สวัสดิบุตร เป็น ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวน กรมผสมนาวิกโยธิน กรมนาวิกโยธิน ที่ตั้งหน่วยครั้งแรก อยู่ที่ อาคาร ๘ ของโรงเรียนพลทหาร (ปัจจุบันเป็นอาคารของ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก นย.) และหลังจากนั้นก็ย้ายที่ตั้งไปอยู่ที่ อาคารของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมผสมนาวิกโยธิน ( พัน.ร.๑ ผส.นย. ) เดิม ( ปัจจุบันเป็นอาคารของ กองพันทหารสื่อสาร กองพลนาวิกโยธิน นย. ) ในปี พ.ศ.๒๕๒๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๑ กรมนาวิกโยธิน ( นย. สมัยนั้น ) ได้รับอนุมัติให้ขยายอัตราใหม่ครั้งใหญ่ ซึ่งได้รับการปรับปรุง และพัฒนาหน่วย ตามโครงการพัฒนากองทัพ จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดอัตรากำลังของกรมนาวิกโยธิน ใหม่ ในจำนวนนี้ “ กองร้อยลาดตระเวน ” สมทบด้วย หมวดสุนัขทหาร กองพันกองบังคับการ กรมผสมนาวิกโยธิน และรถหุ้มเกราะ คอมมานโด วี - ๑๕๐ จำนวน ๒ กองร้อย (๒๔ คัน) รวมจัดตั้งเป็น “ กองพันลาดตระเวน ” โดยมีนาวาโท จุมพล หงส์ทอง เป็น ผู้บังคับกองพันลาดตระเวน โดยกองพันลาดตระเวนประกอบด้วย กองร้อยกองบังคับการ และบริการ กองร้อยลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และ ๒ กองร้อยลาดตระเวนยานยนต์ การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ กรมนาวิกโยธิน (สมัยนั้น) และ เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ ได้ย้ายจากที่ตั้งเดิม ( พัน.ส.พล.นย. ในปัจจุบัน ) ไปอยู่ที่ ค่ายแสมสาร ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ( ปัจจุบัน คือค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต่อมาในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๓ กองพันลาดตระเวนซึ่งเป็นหน่วยที่มีความสำคัญยิ่งหน่วยหนึ่ง เปรียบเสมือนหน่วยรบพิเศษของ กองพลนาวิกโยธิน นย. ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งทางภาคพื้นดิน ทางน้ำ และทางอากาศ ได้รับพระราชทาน ธงชัยเฉลิมพล ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกียรติประวัติของหน่วยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ถือเอาวันสำคัญนี้ เป็น “ วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ” ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ กรมนาวิกโยธิน ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงและกำหนดที่ตั้งหน่วยใหม่ ดังนั้น “ กองพันลาดตระเวน ” จึงย้ายที่ตั้งออกจากค่ายแสมสาร มาอยู่ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ที่ บ้านทุ่งโปรง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ใน ๑ มีนาคม ๒๕๒๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๒ กองทัพเรืออนุมัติให้จัดตั้ง “ กองพลนาวิกโยธิน ” ขึ้น โดยรวมหน่วยรบ และหน่วยสนับสนุนการรบ เข้าด้วยกัน โดยมีที่ตั้งกองบัญชาการกองพล อยู่ที่ค่ายแสมสาร มี พลเรือตรี สงบ ศรลัมภ์ เป็นผู้บัญชาการกองพลเป็นคนแรก และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยจาก กรมนาวิกโยธิน มาเป็น “หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน” ซึ่งอัตราการจัดเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ ยังคงใช้มาจนถึงทุกวันนี้ จึงได้เปลี่ยนการบังคับบัญชาจากขึ้นตรงต่อกรมนาวิกโยธิน เป็นขึ้นตรงต่อ “ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ” มาจนถึงปัจจุบัน